Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca zarobkowa w oczekiwaniu na wyrok sądu o przyznaniu renty

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-01-31

Mój syn jest chory na cukrzycę, na tym tle doszło do szeregu powikłań. Dawniej pracował, teraz jest tak schorowany, niesamodzielny, że mieszka z nami. Po okresie chorobowym otrzymał roczne świadczenie rehabilitacyjne, ale odmówiono mu renty. Założyliśmy sprawę w sądzie, opinie biegłych są korzystne dla syna. Czy w oczekiwaniu na wyrok sądu może podjąć prostą pracę zarobkową na umowę o pracę (niewielkie chałupnictwo)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zakresie analizy przedstawionego problemu należy sięgnąć do regulacji dwóch ustaw – o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

Jeżeli chodzi natomiast o przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Z przedstawione definicji wynika zatem, że zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności i stwierdzenie niezdolności do pracy nie wyklucza możliwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. zatrudnienia w formie telepracy.

Istotne w tym przypadku jest wstępne badania lekarskie, które taka osoba musi obowiązkowo przejść przed dopuszczeniem do pracy. Jeżeli lekarz stwierdzi brak przeciwwskazań do podjęcia pracy, osoba taka może podjąć zatrudnienie na danym stanowisku nawet pomimo orzeczonej niepełnosprawności.

W przedstawionej przez Pana sprawie zauważyć należy, że jeżeli syn uzyska pozytywną opinię na wstępnych badaniach lekarskich przed dopuszczeniem do pracy, może on podjąć zatrudnienie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Choroba na schizofrenię a renta z ZUS

Choroba na schizofrenię a renta z ZUS

Interesuje mnie sprawa uzyskania renty z ZUS-u. Jestem zarejestrowana także w KRUS-ie, ale tam nie uzyskałam renty. Od 25. roku życia choruję na...

Wyjazd za granicę z niepełnosprawną dziewczyną otrzymującą rentę socjalną

Moja dziewczyna jest niepełnosprawna, ma rentę socjalną, a jej mama jako jej opiekun dostaje dofinansowanie z organizacji. Chcę zacząć pracę...

 

Renta rodzinna po drugim mężu

Renta rodzinna po drugim mężu

Kobieta lat 66, wdowa, pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu (od trzech lat). Sama ma 40 lat pracy i wypracowaną emeryturę, niestety minimalnie...

Odrzucenie wniosku o rentę dla dzieci po zmarłym ojcu

Odrzucenie wniosku o rentę dla dzieci po zmarłym ojcu

Mój znajomy osierocił dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Żona zmarłego ubiega się o rentę dla dzieci po ojcu, ale w ostatnich 10 latach jego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »