Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca po przekroczeniu wieku emerytalnego a wysokość emerytury

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-10-20

W grudniu 2015 r. osiągnęłam wiek emerytalny*. Mój pracodawca wyraził zgodę na dalsze kontynuowanie przeze mnie pracy. Nadal więc pracuję. Jednak w związku z wejściem w życie od 1 października 2017 r. nowych przepisów zastanawiam się, czy dalsze kontynuowanie przeze mnie pracy jest dla mnie korzystne finansowo. Wiem, że aby otrzymać emeryturę, muszę rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą. Czy w takiej sytuacji mogę kontynuować pracę u obecnego pracodawcy na innych zasadach? Jak powinnam postąpić, aby nie być stratna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 887 z późn. zm.) – prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Przepis ten stosuje się również do emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, więc tym emerytom, którzy kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed dniem nabycia prawa do emerytury, przysługująca emerytura zostanie zawieszona.

Podstawą otrzymania emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy i przedłożenie do ZUS wraz z wnioskiem o przyznanie emerytury – świadectwa pracy. Wobec tego należy uznać, że pomiędzy wydaniem świadectwa pracy a nową umową o pracę powinna wystąpić przynajmniej jednodniowa przerwa. Po owej przerwie (i otrzymaniu świadectwa pracy) pracownik może zostać ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy nawet następnego dnia.

Słowem, musi Pani choć na jeden dzień rozwiązać stosunek pracy. W związku z tym, że rozwiązanie nastąpi z powodu przejścia na emeryturę, otrzyma Pani odprawę emerytalną. Potem może Pani ponownie zatrudnić się u pracodawcy na dotychczasowych zasadach, przy czym emerytura zostanie Pani zmniejszona, jeśli osiągnie Pani wynagrodzenie w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty (świadczenie ulega wtedy zmniejszeniu o kwotę przekroczenia). Przy przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia emerytura jest zawieszana.

Reasumując, Pani już nabyła prawo do emerytury, ale nie otrzymała jej, bo nadal Pani pracuje. Obniżenie od października wieku emerytalnego niczego w tej kwestii nie zmienia, bo nie wpływa na prawa nabyte. Niestety bez kalkulatorów emerytalnych nie sposób odpowiedzieć na pytanie, czy Pani emerytura po 1 października będzie wyższa czy niższa, a jeśli tak, to o ile. W połowie roku ZUS ma uruchomić na stronie internetowej kalkulator emerytalny, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić, na jaką może liczyć emeryturę.

Wniosek o emeryturę można złożyć miesiąc przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. ZUS wtedy wyliczy świadczenie, jednak jego wypłata będzie uzależniona od tego, czy rozwiążemy umowę z pracodawcą.

* Opis sprawy z marca 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Prawo do pieniędzy z emerytury po zmarłym mężu

Wdowa (moja partnerka) pobiera 85% emerytury zmarłego męża. Czy po zawarciu ze mną ślubu straci prawo do pieniędzy z emerytury po zmarłym mężu?

 

Kiedy najlepiej odejść na emeryturę?

Poproszę o wskazanie, kiedy powinnam najlepiej odejść na emeryturę. Prawa emerytalne nabywam 1.08.2017 r. Pracodawca zaproponował mi pracę do końca...

 

Doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym

Czy mam szansę na doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców? Gdy byłam w szkole średniej (lata...

 

Odejście na emeryturę żołnierza

Sprawa dotyczy odejścia na emeryturę żołnierza. W roku 2003 zakończyłem 12-miesięczną służbę zasadniczą. Po dwóch latach w roku 2005...

 

Czy jako kierowca OSP mogę już iść na emeryturę?

Czy jako kierowca OSP od 13 lat (mój wiek to 55 lat) z ogólnym stażem pracy 38 lat, mam szansę na uzyskanie emerytury?

 

Emerytura z FUS-u

Czy mam prawo do emerytury FUS-u po ukończeniu 65 lat życia? Od 1990 roku otrzymuję świadczenie emerytalne z MSW, pracując jednocześnie poza resortem na...

 

Przeliczenie emerytury na starych zasadach

Czy można ubiegać się o przeliczenie emerytury z urzędu (po rencie 3. grupy) na starych zasadach (wiek emerytalny osiągniętym w 2016 r.)? Ponad...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »