Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w gospodarstwie należącym do babci a emerytura

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-26

Planuję przejście na emeryturę zgodnie z zasadami dla urodzonych po 1948 r. Do 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego brakuje mi dwóch lat pracy. Wtedy to pracowałem w gospodarstwie rolnym należącym do babci, a po jej śmierci (w trakcie mojej szkoły) – do rodziców. Mieszkaliśmy w jednym domu. Czy mogę przekonać ZUS do zaliczenia mi tego okresu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepis art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwala na uwzględnienie przy ustalaniu prawa do świadczeń (na mocy szczególnego przepisu również do świadczenia przedemerytalnego) okresów ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki, a także okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego przypadających przed dniem 1 lipca 1977 r po ukończeniu 16. roku życia oraz okresów pracy w gospodarstwie rolnym przypadających przed dniem 1 stycznia 1983 r po ukończeniu 16. roku życia.

Utrwalony jest w judykaturze pogląd, że osoba, która ubiega się o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu, winna spełniać kryteria pojęcia domownika z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników. Domownikiem zaś jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Nadto osoba taka winna wykonywać pracę w gospodarstwie rolnym w wymiarze nie niższym niż połowa ustawowego czasu pracy pracowników, tj. minimum 4 godziny dziennie (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 2 lutego 1997, sygn. akt II UKN 96/96, OSNP 1997/23/473, z dnia 13 listopada 1998 r, sygn. akt II UKN 299/98, OSNP 1999/24/799, z dnia 18 lutego 1999 r, II UKN 491/98, OSNP 2000/8/324, z dnia 10 maja 2000 r, sygn. akt II UKN 535/99, OSNP 2001/7/650). Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach ma takie samo brzmienie, jak art. 5 obowiązującej poprzednio ustawy z dnia 17 października 1991 r o rewaloryzacji emerytur i rent w zakresie doliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym przy ustalaniu prawa do emerytury, dlatego tezy cytowanych orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych pod rządami poprzedniej ustawy mogą mieć zastosowanie przy interpretacji obecnie obowiązujących przepisów.

Powinien Pan odwołać się od decyzji. Oczywiście sąd będzie potrzebował świadków na okoliczność tego, że będąc na utrzymaniu rodziców – bo nie babki, to rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, stale w nim pracowali, a Pana nauka w szkole średniej pozwalała na pracę w gospodarstwie co najmniej pół dnia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy można przejść z renty na emeryturę?

Mam skończone 59 lat, pracuję w warunkach szczególnych, uznanych w przepisach. Moi koledzy korzystali z przejścia na wcześniejszą emeryturę....

 

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

W sierpniu skończyłam 60 lat. Za 6 miesięcy uzyskam prawo do emerytury. Obecnie przebywam na zasiłku chorobowym. Chcę przejść na emeryturę...

Praca w szczególnych warunkach a emerytura

Brakuje mi około 5 miesięcy do wymaganych 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Pełniąc zasadniczą służbę wojskową wykorzystywano nas do prac...

 

Staż pracy w szczególnych warunkach i nieskorzystanie z wcześniejszej emerytury – czy wyższa emerytura?

Staż pracy w szczególnych warunkach i nieskorzystanie z wcześniejszej emerytury – czy wyższa emerytura?

Jaki wpływ na wysokość wyliczanej emerytury ma fakt posiadania świadectwa wykonywania prac w warunkach szczególnych w przypadku, gdy pracownik nie...

Wypłata emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę

Za dwa miesiące nabywam prawa emerytalne. Chcę dalej pracować u tego samego pracodawcy i pobierać emeryturę. Czy warunkiem pobierania emerytury jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »