Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do pieniędzy z emerytury po zmarłym mężu

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-09-06

Wdowa (moja partnerka) pobiera 85% emerytury zmarłego męża. Czy po zawarciu ze mną ślubu straci prawo do pieniędzy z emerytury po zmarłym mężu?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że prawo do emerytury ma charakter osobisty i niezbywalny, wobec czego ustaje z chwilą śmierci osoby uprawnionej do świadczenia i nie może przejść na inną osobę. Jednakże wdowa po emerycie ma prawo do wystąpienia do ZUS z wnioskiem o przyznanie prawa do renty rodzinnej. Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85% emerytury, która przysługiwałoby zmarłemu.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wdowa (wdowiec) ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

– w chwili śmierci męża (żony) osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

– wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu (żonie), które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa (wdowiec), która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci współmałżonka, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

Ani przytoczony przepis ustawy, ani żaden inny nie przewiduje, że w przypadku ponownego zawarcia małżeństwa prawo do renty rodzinnej wygasa albo zostaje odebrane. Decyzja o przyznaniu renty rodzinnej nie może być też z tego powodu uchylona.

Po pierwsze istnieje ochrona praw nabytych, po drugie renta rodzinna przyznawana jest w związku ze śmiercią małżonka i po spełnieniu określonych przesłanek, wśród których nie występuje zakaz ponownego zamążpójścia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

55-latka a emerytura pomostowa

Mam 30 lat pracy w warunkach szkodliwych, w tym roku kończę 55 lat. Pracę zaczęłam w 1980 roku. Czy mam szansę otrzymać emeryturę...

Rekompensata przy braku prawa do wcześniejszej emerytury

Jestem rocznikiem 1950. Od 2012 r. byłem na wcześniejszej emeryturze ze względu na pracę w warunkach szczególnych*. Jednak od razu po jej przyznaniu...

Praca po szkole w gospodarstwie a emerytura

Urodziłem się w 1961 r., po ukończeniu szkoły podstawowej poszedłem do technikum. Chodząc do szkoły średniej oddalonej od domu 2 km, po lekcjach...

Przepisy przejściowe a dodatek wyrównawczy

Jestem w wieku przedemerytalnym, otrzymuję dodatek wyrównawczy w związku z wypowiedzeniem zmieniającym, który przysługuje mi do końca okresu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »