Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do pieniędzy z emerytury po zmarłym mężu

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-09-06

Wdowa (moja partnerka) pobiera 85% emerytury zmarłego męża. Czy po zawarciu ze mną ślubu straci prawo do pieniędzy z emerytury po zmarłym mężu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że prawo do emerytury ma charakter osobisty i niezbywalny, wobec czego ustaje z chwilą śmierci osoby uprawnionej do świadczenia i nie może przejść na inną osobę. Jednakże wdowa po emerycie ma prawo do wystąpienia do ZUS z wnioskiem o przyznanie prawa do renty rodzinnej. Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85% emerytury, która przysługiwałoby zmarłemu.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wdowa (wdowiec) ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

– w chwili śmierci męża (żony) osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

– wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu (żonie), które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa (wdowiec), która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci współmałżonka, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

Ani przytoczony przepis ustawy, ani żaden inny nie przewiduje, że w przypadku ponownego zawarcia małżeństwa prawo do renty rodzinnej wygasa albo zostaje odebrane. Decyzja o przyznaniu renty rodzinnej nie może być też z tego powodu uchylona.

Po pierwsze istnieje ochrona praw nabytych, po drugie renta rodzinna przyznawana jest w związku ze śmiercią małżonka i po spełnieniu określonych przesłanek, wśród których nie występuje zakaz ponownego zamążpójścia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »