Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo ojca do urlopu po pół roku od porodu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-11-25

Żona prowadzi działalność gospodarczą i nie miała prawa do urlopu macierzyńskiego. Czy w takim wypadku ojciec (umowa o pracę) ma prawo do urlopu rodzicielskiego, w przypadku gdy od porodu minęło więcej niż pół roku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Prawo ojca do urlopu po pół roku od porodu

Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Od razu po urodzeniu dziecka (albo częściowo przed jego urodzeniem).

Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski może być udzielony w dwóch trybach: na podstawie art. 1791 Kodeksu pracy, który przewiduje złożenie przez pracownicę w ciągu 21 dni po porodzie wniosku o udzielenie, bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1, oraz na podstawie art. 1821d, który przewiduje złożenie wniosku w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części. Pracownica, która złożyła wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze na podstawie art. 1791, może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i wrócić do pracy, przekazując swoje uprawnienia do urlopu rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego pracownikowi – ojcu wychowującego dziecko albo ojcu niebędącemu pracownikiem. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może wystąpić o udzielenie urlopu rodzicielskiego, z którego rezygnuje pracownica – matka dziecka, w całości lub w części.

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje wyłącznie matce

Dopiero po wykorzystaniu 14 tygodni może ona część urlopu przekazać ojcu dziecka. Gdyby więc matka dziecka po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zrezygnowała z pozostałej części tego urlopu, część tę może wykorzystać ojciec wychowujący dziecko. Urlopów udziela się w pełnych tygodniach.

Warunek skorzystania z urlopu macierzyńskiego przez ojca

Warunkiem skorzystania przez ojca z urlopu jest wykorzystanie części przez matkę. Jeśli matka nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego i zasiłku za czas urlopu macierzyńskiego, to nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego a Pan go nie może przejąć.

Prawo do urlopu wychowawczego dla ojca

Panu jako ojcu, który spełnia określone warunki, przysługuje prawo do urlopu wychowawczego. Jeśli zatem posiada Pan co najmniej sześciomiesięczny staż pracy, a dziecko nie ukończyło szóstego roku życia, może Pan składać wniosek o urlop wychowawczy do pracodawcy. Wniosek musi złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym urlopem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Nienależnie pobrane świadczenie z ZUS

Nienależnie pobrane świadczenie z ZUS

Moje pytanie dotyczy nienależnie pobranego świadczenia z ZUS. Jestem osobą pracującą zawodowo i równocześnie pobieram rentę rodzinną. Ostatnio...

Przejście na L4 z innego tytułu

Przejście na L4 z innego tytułu

Zostałam zatrudniona w marcu na czas określony na dwa lata na umowie o pracę. W pierwszej połowie maja, poszłam na zwolnienie lekarskie...

Świadczenie rehabilitacyjne po powrocie do pracy

Świadczenie rehabilitacyjne po powrocie do pracy

W moim przypadku zarówno pracodawca, jak i lekarz prowadzący przegapili okres pobierania zasiłku chorobowego, do którego miałem prawo do 10.02. Na L4...

Jakie wynagrodzenie na macierzyńskim przy drugim dziecku

Jakie wynagrodzenie na macierzyńskim przy drugim dziecku

Wraz z moją partnerką myślimy nad sensownym zaplanowaniem powiększenia rodziny, tj. drugim dzieckiem. Obecnie partnerka jest na urlopie macierzyńskim...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »