Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do emerytury a rozwiązanie stosunku pracy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-01-14

W 2006 roku uzyskałem prawo do emerytury. W decyzji ZUS napisał, że wypłata emerytury podlega zawieszeniu, gdyż kontynuuję zatrudnienie. Dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy będzie mi mógł ZUS wypłacać należne świadczenie. Pracowałem do końca września 2011 roku, nie biorąc emerytury. Mam na tę chwilę 66 lat i pobieram świadczenie emerytalne. Czy należy mi się wyrównanie zaległych świadczeń za miniony okres, czyli za lata 2006-2011 w myśl ostatnich ustaleń Trybunału Konstytucyjnego?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo konkretna odpowiedź
Magdalena
Bardzo sprawna, szybka, fachowa rzetelna pomoc. 
Beata
Bardzo uprzejmie dziękuję za dotychczasową pomoc. Odpowiedź jest wyczerpująca mimo, że problem jest bardzo szeroki.
Janina
Bardzo dziękuję. :) Odpowiedz wyczerpująca - jestem zadowolona
Grażyna
Porada prawna konkretna, odpowiedź wyczerpująca, z podaniem podstawy prawnej. Usługa wykonana w ustalonym terminie. Zdecydowanie polecam.
Barbara, 55 lat

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa” i jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12) (Dz. U. z 2012 r., poz. 1285).

Zgodnie z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Nowy art. 103a znalazł zastosowanie do emerytur przyznanych przed dniem wejścia w życie ustawy, która go wprowadziła, poczynając od 1.10.2011 r.

Podstawowy problem w odniesieniu do ww. przepisu dotyczył oceny, czy ustawodawca, rozciągając obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą – jako warunek realizacji prawa do emerytury – na osoby, które skutecznie nabyły i zrealizowały to prawo w okresie od 8.1.2009 r. do 31.12.2010 r., nie naruszył zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W tym okresie bowiem treścią ryzyka emerytalnego było wyłącznie osiągnięcie wieku emerytalnego (i stażu ubezpieczeniowego), co znaczy, że realizacja świadczenia następowała niezależnie od dalszego zatrudnienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Trybunał uznał, iż rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę spowodowało, że osoby, które skutecznie nabyły i zrealizowały prawo do emerytury w ww. okresie zostały objęte nową, mniej korzystną dla nich treścią ryzyka emerytalnego. Aby emeryturę nadal pobierać po 1.10.2011 r., musiały one rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. W przeciwnym razie ich świadczenie emerytalne ulegało zawieszeniu.

Z chwilą ogłoszenia sentencji wyroku o niekonstytucyjności tego przepisu utraci moc art. 28 ustawy zmieniającej z 16.12.2010 r. w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1.1.2011 r. Natomiast art. 103a pozostanie nadal w obrocie prawnym i znajdzie zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1.1.2011 r.

Chodzi o uchylenie przepisów ustawy zmieniającej z 16.12.2010 r. działających wstecz, czyli 2009-2012.

Nie ma zastosowania do Pana, gdyż w momencie nabywania prawa przez Pana przepisy były jasne – nie wypłaca się świadczenia, jeśli nie rozwiąże się stosunku pracy.

Tu mamy do czynienia z zawieszaniem ludziom prawa do świadczenia wg przepisów, które nie istniały w dniu nabywania przez nich prawa, dotyczy osób, które nabyły prawo do świadczenia w latach 2009-2010.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Przegrana sprawa z ZUS-em o emeryturę w sądzie apelacyjnym – co robić?

Mój tata kilka miesięcy temu skończył 60 lat, ma przepracowane 35 lat, w tym 16 w warunkach szczególnych. ZUS odmówił mu przyznania emerytury. Tata...

Emerytura wojskowa a emigracja na stałe

Chciałbym wyjaśnić kwestię mojej wojskowej emerytury. Otóż po przepracowaniu ponad 15 lat w wojsku przeszedłem na emeryturę, którą pobieram od roku...

Przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową

Czy należy się przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową po 30 miesiącach pracy po przejściu na emeryturę? W roku 2005 poprosiłam...

Przejście na wcześniejszą emeryturę kolejową

Pracuję na kolei od 1972 r. W 2012 r. nabyłem prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat. Czy powinienem przejść na nią przed...

Odprawa dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę

Pracuję w szkole, jestem nauczycielem. Kilka lat temu nabyłam prawo do wcześniejszej emerytury na którą chciałabym przejść od lutego tego roku. Dwa...

Przepisy resortowe dotyczące pracy w szczególnych warunkach

Mąż ubiega się o wcześniejszą emeryturę (dawniej pracował w szczególnych warunkach, teraz w urzędzie). Niestety w dokumentach...

Praca w chłodni i prawo do wcześniejszej emerytury

Pracowałem w chłodni w latach 1982–1996. Były to warunki szkodliwe i temperatura poniżej zera. Za pracę otrzymywałem dodatek za...

Zaliczenie opłacania składek na KRUS do okresu składkowego

Mam 61 lat, przepracowałem 10 lat w szczególnych warunkach, poza tym ogólnie mam 16 lat okresu składkowego i ostatnie 10 lat opłacam KRUS. Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »