Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-19

Mam problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego. Otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnił mi do ustalenia wartości kapitału początkowego okresu od 1977 do 1984 z powodu braku świadectwa pracy. W zastępstwie został dostarczony druk Rp-7 z wysokością wynagrodzeń za pracę w tym okresie, zajmowanym stanowiskiem itd. Brakuje natomiast informacji o części etatu i z tego powodu ZUS nie uwzględnia tego okresu. Posiadam również angaże z tego okresu, ale także w nich nie ma informacji o części etatu. Pracowałem oczywiście w pełnym wymiarze godzin (pełny etat). Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisana przez Pana sytuacja jest dość częstą, bowiem niekompletne świadectwa pracy są plagą, szczególnie świadectwa z zakładów pracy, które już nie istnieją.

 

ZUS ma ograniczone możliwości dowodowe. Przepisy rozporządzenia określą ramy, w których ZUS może przeprowadzać dowody i dokumenty, z których ZUS może przeprowadzać dowody. Niekompletnie wypełnione świadectwo pracy zasadniczo wyklucza możliwość zaliczenia tego przez ZUS – nie z powodu częstej „upartości czy czepiactwa urzędu”, ale z powodu brzmienia przepisów.

 

Na szczęście przepisy przewidują możliwości odwołania do sądu, a ten nie jest ograniczony żadnymi ramami przeprowadzania dowodów – to znaczy, że Pana etat może być dowodzony zeznaniami świadków, dokumentami – każdym innym dowodem, którego ZUS nie może przeprowadzić na etapie swojego postępowania.

 

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i (Dz. U. z 2011 r. Nr 237 poz. 1412) określają środki dowodowe. Ponieważ jednak sąd nie jest związany ograniczeniami dowodowymi określonymi dla dowodzenia przed organami rentowymi, każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które sąd uzna za pożądane i ich dopuszczenie za celowe. Przeprowadzone dowody z zeznań strony i świadków być może pozwolą na ustalenie etatu.

 

Zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art. 6, okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5 oraz okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1–3 i 6–12 w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

 

Stosownie zaś do art. 116 ust. 5 do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość. Oznacza to, że ciężar dowodu w wymienionych sprawach spoczywa na wnioskodawcy. 

 

Proszę odwołać się od negatywnej dla Pana decyzji ZUS-u, przygotować zeznania świadków, może Pana przełożonych, współpracowników, może w archiwum znajdują się jakieś dowody, np. na jednakowe wynagrodzenie Pana i innego pracownika, który pracował na pełny etat i ma to udokumentowane. Trzeba się trochę pogimnastykować, ale warto.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy ZUS miał prawo odmówić mi przyznania świadczenia przedemerytalnego?

Mam 61 lat, przepracowane 40 lat pracy, w ostatnim zakładzie pracy byłem zatrudniony przez okres 6 miesięcy, a następnie zostałem zwolniony...

 

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Zatrudnienie na świadczeniu przedemerytalnym

Przebywam na świadczeniu przedemerytalnym. Chcę zatrudnić się jako agent w biurze nieruchomości. Co jest bardziej korzystne dla mnie: umowa-zlecenie czy...

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Błędnie podane w świadectwie pracy stanowisko pracy

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. W ostatniej pracy zostałam zwolniona z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodam ze...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »