Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-19

Mam problem z ustaleniem wysokości świadczenia emerytalnego. Otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnił mi do ustalenia wartości kapitału początkowego okresu od 1977 do 1984 z powodu braku świadectwa pracy. W zastępstwie został dostarczony druk Rp-7 z wysokością wynagrodzeń za pracę w tym okresie, zajmowanym stanowiskiem itd. Brakuje natomiast informacji o części etatu i z tego powodu ZUS nie uwzględnia tego okresu. Posiadam również angaże z tego okresu, ale także w nich nie ma informacji o części etatu. Pracowałem oczywiście w pełnym wymiarze godzin (pełny etat). Co robić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Opisana przez Pana sytuacja jest dość częstą, bowiem niekompletne świadectwa pracy są plagą, szczególnie świadectwa z zakładów pracy, które już nie istnieją.

 

ZUS ma ograniczone możliwości dowodowe. Przepisy rozporządzenia określą ramy, w których ZUS może przeprowadzać dowody i dokumenty, z których ZUS może przeprowadzać dowody. Niekompletnie wypełnione świadectwo pracy zasadniczo wyklucza możliwość zaliczenia tego przez ZUS – nie z powodu częstej „upartości czy czepiactwa urzędu”, ale z powodu brzmienia przepisów.

 

Na szczęście przepisy przewidują możliwości odwołania do sądu, a ten nie jest ograniczony żadnymi ramami przeprowadzania dowodów – to znaczy, że Pana etat może być dowodzony zeznaniami świadków, dokumentami – każdym innym dowodem, którego ZUS nie może przeprowadzić na etapie swojego postępowania.

 

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i (Dz. U. z 2011 r. Nr 237 poz. 1412) określają środki dowodowe. Ponieważ jednak sąd nie jest związany ograniczeniami dowodowymi określonymi dla dowodzenia przed organami rentowymi, każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które sąd uzna za pożądane i ich dopuszczenie za celowe. Przeprowadzone dowody z zeznań strony i świadków być może pozwolą na ustalenie etatu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art. 6, okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5 oraz okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1–3 i 6–12 w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

 

Stosownie zaś do art. 116 ust. 5 do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość. Oznacza to, że ciężar dowodu w wymienionych sprawach spoczywa na wnioskodawcy. 

 

Proszę odwołać się od negatywnej dla Pana decyzji ZUS-u, przygotować zeznania świadków, może Pana przełożonych, współpracowników, może w archiwum znajdują się jakieś dowody, np. na jednakowe wynagrodzenie Pana i innego pracownika, który pracował na pełny etat i ma to udokumentowane. Trzeba się trochę pogimnastykować, ale warto.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy ZUS miał prawo odmówić mi przyznania świadczenia przedemerytalnego?

Mam 61 lat, przepracowane 40 lat pracy, w ostatnim zakładzie pracy byłem zatrudniony przez okres 6 miesięcy, a następnie zostałem zwolniony...

Czy będzie przysługiwał mi zasiłek przedemerytalny?

Mam 56 lat i za miesiąc kończy mi się umowa o pracę na czas określony. Prawdopodobnie nie będę miała przedłużonej umowy. Czy będzie...

Czy świadczenie kompensacyjne wyklucza prawo do emerytury z rekompensatą

Pracowałam jako nauczyciel w szkole. W kwietniu 2017 r. skończyłam 60 lat. Przebywam na emeryturze od dnia, w którym weszła w życie nowa...

Rezygnacja z ciężkiej fizycznej pracy i przejście na zasiłek przedemerytalny

Mam 63 lata, przepracowałem nieprzerwanie 48 lat i chciałbym przejść na zasiłek przedemerytalny. Problem polega na tym, że wciąż jestem zatrudniony,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »