Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Próg dochodowy dla zasiłku rodzinnego i świadczenia rodzinnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-26

Staram się o zasiłek rodzinny oraz o świadczenia rodzinne na pierwsze dziecko. Właśnie dostałam odmowę – przekroczenie progu dochodowego na osobę. Sytuacja wygląda tak, że od 2 tygodni jestem na urlopie wychowawczym; mąż ma umowę na czas nieokreślony. Od pół roku zarabia w granicach 3 tys. zł, ale wcześniej zarabiał więcej (4 tys. zł) ze względu na nadgodziny, których obecnie nie ma. Mamy dwoje dzieci, w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przy obliczaniu dochodu MOPS brał pod uwagę 2014 r., a wtedy na osobę wychodziło nam 1600 zł. Niestety żadne tłumaczenia o dzisiejszej, o wiele gorszej sytuacji nie przekonują urzędników, ani nawet przedstawienie kart pracy męża z całego roku. Chciałabym złożyć odwołanie. Dlatego proszę o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość zmuszenia ich do przeliczenia dochodu za rok bieżący, miesiąc bieżący?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Przedstawiony problem wynika zapewne z faktu, iż program 500+ jest dość nowy i jeszcze urzędnicy mają problemy z interpretacją zapisów. Z czasem wszystko się dotrze.

Dochód w programie 500+ jest wyliczany tak jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Na potrzeby ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992; dalej jako „u.ś.r.”), za dochód przyjmuje się:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenia, agencyjnej, czy też umowy o dzieło, przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, emerytury oraz renty; w takim przypadku przyjmuje się dochód netto, tj. pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy oraz – co podkreślić należy – składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone w koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 3 pkt 1 lit. a u.ś.r.),
  • przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne płacące podatek w formie karty podatkowej lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tym przypadku przyjmuje się dochód zadeklarowany, nie niższy jednak niż kwota odpowiadająca sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 3 pkt 1 lit. b w zw. z art. 5 pkt 10 u.ś.r.),
  • inne dochody nie podlegające opodatkowaniu – kategoria ta jest bardzo zróżnicowana i obejmuje m.in.: renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, alimenty na rzecz dzieci, stypendia m.in. przewidziane w przepisach o systemie oświaty (art. 3 pkt 1 lit c u.ś.r.). Do tej ostatniej kategorii ustawodawca zaliczył również dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, przy czym w takiej sytuacji przyjmuje się, że miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego odpowiada wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969).

Jeżeli zaś dany członek rodziny, czy też osoba ucząca się, osiągnęła dochody z różnych tytułów – np. z gospodarstwa rolnego i z działalności pozarolniczej, dochody te podlegają zsumowaniu (art. 5 ust. 9 u.ś.r.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dla kwestii uprawnień do zasiłku rodzinnego w danym okresie zasiłkowym miarodajny jest przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny, czy też osoby uczącej się, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym ten okres zasiłkowy.

Art. 3 pkt 23 u.ś.r. zawiera definicję utraty dochodu (uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych, utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, utrata emerytury lub renty, wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, wydzierżawienie gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust. 8a u.ś.r.).

Jeżeli dochód z 2014 r. został utracony, należy dostarczyć dokumenty pozwalające na jego odliczenie (świadectwo pracy, PIT od pracodawcy za 2014 r. itp.).

W Pani przypadku sprawa jest prosta – uzyskała Pani prawo do zasiłku wychowawczego. W przypadku męża będzie trudniej. Nie utracił on dochodu, a tylko zmniejszyły się godziny jego pracy, czy harmonogram pracy. Można takie zaświadczenie dostarczyć, choć nie spełnia to stricte ustawowej definicji utraty dochodu.

Opis sprawy z maja 2016 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »