Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Próg dochodowy dla zasiłku rodzinnego i świadczenia rodzinnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-26

Staram się o zasiłek rodzinny oraz o świadczenia rodzinne na pierwsze dziecko. Właśnie dostałam odmowę – przekroczenie progu dochodowego na osobę. Sytuacja wygląda tak, że od 2 tygodni jestem na urlopie wychowawczym; mąż ma umowę na czas nieokreślony. Od pół roku zarabia w granicach 3 tys. zł, ale wcześniej zarabiał więcej (4 tys. zł) ze względu na nadgodziny, których obecnie nie ma. Mamy dwoje dzieci, w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przy obliczaniu dochodu MOPS brał pod uwagę 2014 r., a wtedy na osobę wychodziło nam 1600 zł. Niestety żadne tłumaczenia o dzisiejszej, o wiele gorszej sytuacji nie przekonują urzędników, ani nawet przedstawienie kart pracy męża z całego roku. Chciałabym złożyć odwołanie. Dlatego proszę o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość zmuszenia ich do przeliczenia dochodu za rok bieżący, miesiąc bieżący?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Przedstawiony problem wynika zapewne z faktu, iż program 500+ jest dość nowy i jeszcze urzędnicy mają problemy z interpretacją zapisów. Z czasem wszystko się dotrze.

Dochód w programie 500+ jest wyliczany tak jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Na potrzeby ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992; dalej jako „u.ś.r.”), za dochód przyjmuje się:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenia, agencyjnej, czy też umowy o dzieło, przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, emerytury oraz renty; w takim przypadku przyjmuje się dochód netto, tj. pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy oraz – co podkreślić należy – składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone w koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 3 pkt 1 lit. a u.ś.r.),
  • przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne płacące podatek w formie karty podatkowej lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tym przypadku przyjmuje się dochód zadeklarowany, nie niższy jednak niż kwota odpowiadająca sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 3 pkt 1 lit. b w zw. z art. 5 pkt 10 u.ś.r.),
  • inne dochody nie podlegające opodatkowaniu – kategoria ta jest bardzo zróżnicowana i obejmuje m.in.: renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, alimenty na rzecz dzieci, stypendia m.in. przewidziane w przepisach o systemie oświaty (art. 3 pkt 1 lit c u.ś.r.). Do tej ostatniej kategorii ustawodawca zaliczył również dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, przy czym w takiej sytuacji przyjmuje się, że miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego odpowiada wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969).

Jeżeli zaś dany członek rodziny, czy też osoba ucząca się, osiągnęła dochody z różnych tytułów – np. z gospodarstwa rolnego i z działalności pozarolniczej, dochody te podlegają zsumowaniu (art. 5 ust. 9 u.ś.r.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dla kwestii uprawnień do zasiłku rodzinnego w danym okresie zasiłkowym miarodajny jest przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny, czy też osoby uczącej się, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym ten okres zasiłkowy.

Art. 3 pkt 23 u.ś.r. zawiera definicję utraty dochodu (uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych, utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, utrata emerytury lub renty, wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, wydzierżawienie gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust. 8a u.ś.r.).

Jeżeli dochód z 2014 r. został utracony, należy dostarczyć dokumenty pozwalające na jego odliczenie (świadectwo pracy, PIT od pracodawcy za 2014 r. itp.).

W Pani przypadku sprawa jest prosta – uzyskała Pani prawo do zasiłku wychowawczego. W przypadku męża będzie trudniej. Nie utracił on dochodu, a tylko zmniejszyły się godziny jego pracy, czy harmonogram pracy. Można takie zaświadczenie dostarczyć, choć nie spełnia to stricte ustawowej definicji utraty dochodu.

Opis sprawy z maja 2016 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dwa różne zwolnienia a zasiłek chorobowy

W trakcie wykonywania pracy zostałem pobity i byłem z tego powodu 2 tygodnie na zwolnieniu. Po miesiącu zostałem przewieziony karetką do szpitala...

Kiedy nie przelicza się ponownie wysokości zasiłku chorobowego

1 kwietnia zakończył mi się okres zasiłku chorobowego po 182 dniach choroby. W dniach 2-5 kwietnia przebywałam na urlopie, zaś 6 kwietnia przedstawiłam...

Wezwanie do zwrotu zasiłku chorobowego za podpis na fakturze

Podczas kontroli ZUS inspektor stwierdził, że będąc na zwolnieniu lekarskim złożyłem podpis na fakturze zakupowej, co jest prawdą. Wyjaśnię, że...

Zasiłek po utracie pracy a najem mieszkania rozliczany przez męża

Mamy z żoną wspólnotę majątkową. Wynajmujemy nasze mieszkanie, rozliczamy to ryczałtem. Od zeszłego roku całość kwoty przychodu rozliczam tylko ja....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »