Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisy przejściowe a dodatek wyrównawczy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-09-01

Jestem w wieku przedemerytalnym, otrzymuję dodatek wyrównawczy w związku z wypowiedzeniem zmieniającym, który przysługuje mi do końca okresu ochronnego. Czy z chwilą wejścia w życie nowej ustawy od 1.10.2017 r. stracę ten dodatek? Dodam, że zamierzam dalej
pracować. Wiem, że są przepisy przejściowe dotyczące okresów ochronnych dla takich pracowników jak ja w nowej ustawie. Proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia.

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Poczynając od 1 października 2017 r., wiek emerytalny będzie wynosił w przypadku kobiet 60, w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Zgodnie z art. 28 z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2017 r., poz. 38) pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie tej ustawy są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 Kodeksu pracy, lub osoby, które byłyby objęte taką ochroną, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy korzystają z ochrony stosunku pracy, o którym mowa w tym przepisie do osiągnięcia wieku emerytalnego wynikającego z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy w dotychczasowym brzmieniu.

Przepis ten dotyczy osób, które w dniu wejścia w życie ustawy są objęte ochroną w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, a więc do osiągnięcia aktualnie obowiązującego wyższego wieku emerytalnego brakuje im nie więcej niż cztery lata. Osoby te, po obniżeniu wieku od 1 października 2017 r., będą nadal objęte ochroną przedemerytalną, aż do ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego. Aby nabyć emeryturę z ZUS, osoby te będą musiały choćby na 1 dzień rozwiązać umowę o pracę. Oznacza to, że w praktyce osoby te będą mogły korzystać z ochrony przedemerytalnej dłużej niż do ukończenia 60. (kobiety) lub 65. (mężczyźni) roku życia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1474) jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom korzystającym z ochrony przedemerytalnej przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy.

Przepis wprost wskazuje, że dodatek przysługuje do końca okresu ochronnego – w Pani przypadku do końca przedłużonego okresu ochronnego, bowiem okres ochronny został Pani wydłużony ustawowo. Tak więc nie straci Pani dodatku z chwilą wejścia w życie nowej ustawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »