Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisy przejściowe a dodatek wyrównawczy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-09-01

Jestem w wieku przedemerytalnym, otrzymuję dodatek wyrównawczy w związku z wypowiedzeniem zmieniającym, który przysługuje mi do końca okresu ochronnego. Czy z chwilą wejścia w życie nowej ustawy od 1.10.2017 r. stracę ten dodatek? Dodam, że zamierzam dalej
pracować. Wiem, że są przepisy przejściowe dotyczące okresów ochronnych dla takich pracowników jak ja w nowej ustawie. Proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poczynając od 1 października 2017 r., wiek emerytalny będzie wynosił w przypadku kobiet 60, w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Zgodnie z art. 28 z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2017 r., poz. 38) pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie tej ustawy są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 Kodeksu pracy, lub osoby, które byłyby objęte taką ochroną, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy korzystają z ochrony stosunku pracy, o którym mowa w tym przepisie do osiągnięcia wieku emerytalnego wynikającego z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy w dotychczasowym brzmieniu.

Przepis ten dotyczy osób, które w dniu wejścia w życie ustawy są objęte ochroną w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, a więc do osiągnięcia aktualnie obowiązującego wyższego wieku emerytalnego brakuje im nie więcej niż cztery lata. Osoby te, po obniżeniu wieku od 1 października 2017 r., będą nadal objęte ochroną przedemerytalną, aż do ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego. Aby nabyć emeryturę z ZUS, osoby te będą musiały choćby na 1 dzień rozwiązać umowę o pracę. Oznacza to, że w praktyce osoby te będą mogły korzystać z ochrony przedemerytalnej dłużej niż do ukończenia 60. (kobiety) lub 65. (mężczyźni) roku życia.

Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1474) jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom korzystającym z ochrony przedemerytalnej przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy.

Przepis wprost wskazuje, że dodatek przysługuje do końca okresu ochronnego – w Pani przypadku do końca przedłużonego okresu ochronnego, bowiem okres ochronny został Pani wydłużony ustawowo. Tak więc nie straci Pani dodatku z chwilą wejścia w życie nowej ustawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Za jaką część miesiąca mam dostać emeryturę?

Za jaką część miesiąca mam dostać emeryturę?

Mam przyznaną emeryturę przez ZUS od 29.09.2016 r., tj. od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę. ZUS naliczył mi tylko wielkość pierwszej...

Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?

Czy mogę otrzymywać dodatkowo emeryturę po mężu z Niemiec?

Jestem obywatelką Polski. W 2013 roku wyszłam za mąż za Niemca i byłam zameldowana na stałe w Niemczech (w Polsce również – teraz...

Prawo do pieniędzy z emerytury po zmarłym mężu

Wdowa (moja partnerka) pobiera 85% emerytury zmarłego męża. Czy po zawarciu ze mną ślubu straci prawo do pieniędzy z emerytury po zmarłym mężu?

 

Jak przenieść składki emerytalne z Irlandii do Polski?

Jak przenieść składki emerytalne z Irlandii do Polski?

Pracuję razem z mężem w Irlandii. Mąż wypracował już sobie tutaj emeryturę, a mnie brakuje kilku lat pracy. Odprowadzałam oczywiście tutaj...

Emerytura na starych zasadach dla nauczyciela

Jestem nauczycielką z 35-letnim stażem pracy i 3-letnim okresem tzw. pasionki. Mam pytanie dotyczące emerytury na starych zasadach. Czy mogę się...

 

Odejście na emeryturę żołnierza

Sprawa dotyczy odejścia na emeryturę żołnierza. W roku 2003 zakończyłem 12-miesięczną służbę zasadniczą. Po dwóch latach w roku 2005...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »