Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przez ile dni maksymalnie może być mi wypłacany zasiłek z ZUS-u i w jakiej kwocie?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-10-08

Przez ile dni maksymalnie może być mi wypłacany zasiłek z ZUS-u i w jakiej kwocie? Zachorowałam ostatniego dnia okresu próbnego, zarabiając w firmie 15 tys. brutto. Mimo przyniesienia dużego dochodu do firmy w wyniku sprzedaży nie została mi zaproponowana umowa na czas nieokreślony, co zupełnie mnie załamało. Osoby z działu przejęły moich klientów i rozwijają sprzedaż usług dodatkowych. Nie jestem w stanie na razie zaufać żadnemu innemu pracodawcy. Potrzebuję czasu, żeby dojść do siebie. Wiem, ze pracodawca wysłał do ZUS-u zwolnienie i druk Z-3, ja natomiast po 2 tygodniach dosłałam druk Z-10, gdyż nie zdawałam sobie sprawy wcześniej, że tak powinnam. Zwolnienie trwa jeszcze 2 tygodnie, więc druk Z-10 wysłałam w trakcie jego obowiązywania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okres zasiłkowy wynosi co do zasady 182 dni plus ewentualnie – o ile zostanie dalej przyznane maksymalnie 12 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracownik, który po ustaniu stosunku pracy zachorował (albo zachorował ostatniego dnia trwania stosunku pracy) i posiada zwolnienie lekarskie, powinien je złożyć w oddziale ZUS właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Do zwolnienia należy dołączyć druk ZUS Z-10 oraz wypełniony przez byłego pracodawcę druk ZUS Z-3. Pani te warunki spełniła, więc może Pani nieprzerwanie (proszę zwrócić uwagę, że jest to warunek konieczny) chorować co najmniej 182 dni.

 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Zgodnie z art. 46 ustawy zasiłkowej podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. wynosi 4 443,00 zł. Słowem – jeśli Pani przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe niż 4443 zł, to ZUS tylko takie wynagrodzeni przyjmie dla obliczenia Pani zasiłku – nie całe 15000 zł. Z tego otrzyma Pani 80%, bo tak się ustala zasiłek chorobowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):



Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »