Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenia terminu do złożenia wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-02-26

Rejestracja mojej działalności gospodarczej miała miejsce 3 kwietnia. Księgowa zgłosiła to do ZUS 5 maja. ZUS przyjął ZUA do ubezpieczeń społecznych i rentowych z dniem 3 kwietnia, natomiast do dobrowolnego chorobowego z datą 5 maja. W dniu 8 maja zapłaciłam podwyższoną składkę na ubezpieczenia, w tym również na chorobowe. Rodzę 18 maja i prawdopodobnie przez błąd księgowej straciłam podwyższony macierzyński. Czy jest jakikolwiek sposób odwrócenia sytuacji?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. 2015 r. Nr 121 z późn. zm.) objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym (a ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy jest dobrowolne) następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, z zastrzeżeniem ust. 1a. Zgodnie natomiast z ust. 1 a objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie określonym w art. 36 ust. 4 (tj. w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia). Wniosek taki składa się na druku ZUS ZUA.

Ustawa wyraźnie zatem reguluje kwestię, kiedy następuje objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym przedsiębiorcy. Jeśli wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem nie zostanie zgłoszony w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (u Pani – data założenia działalności), objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. U Pani zatem jasno z przepisów wynika, że w związku ze złożeniem wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym w dniu 5 maja 2015 r., a wskazaniem daty wcześniejszej jako daty objęcia ubezpieczeniem, objęcie ubezpieczeniem nastąpiło właśnie od dnia 5 maja 2015 r., tj. od daty złożenia wniosku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niestety nie ma możliwości przywrócenia terminu do złożenia wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, bowiem jest to tzw. termin prawa materialnego. W orzecznictwie sądów restrykcyjnie traktuje się powyższe, jasne przecież uregulowania.

W sytuacjach nieco innych, kiedy z uwagi na opóźnienie z zapłatą składki osoba ubezpieczona „wypadła” z ubezpieczenia, możliwe jest przyjęcie, iż wniosek o objęcie ubezpieczeniem został złożony w sposób dorozumiany. W przypadku niekorzystnej decyzji ZUS może Pani próbować powoływać się na taką konstrukcję, jednak szanse, by została ona wzięta pod uwagę są minimalne, o ile w ogóle istnieją.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 23 października 2013 r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi, sygn. akt III AUa 73/13 (dostępny w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych) rygorystyczna interpretacja art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych prowadziłaby do takiej sytuacji, że osoba opóźniająca się z uregulowaniem składki byłaby zmuszona za każdym razem składać wniosek o ponowne objęcie jej ubezpieczeniem, co byłoby skrajnym formalizmem. W przypadku, gdy ubezpieczony uiszcza składkę po terminie uznaje się, że podtrzymuje wniosek o objęcie ubezpieczeniem.

W uzasadnieniu powołanego wyroku wskazuje się ponadto, że gdy istnieje tytuł ubezpieczenia, gdyż wnioskodawca nadal prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, a osoba dopuszczająca się zwłoki uiszcza następnie wszelkie należności i wpłaca kolejne składki, to brak przeciwwskazań ku temu, aby przyjąć możliwość zastosowania dorozumianej formy wznowienia stosunku ubezpieczenia.

Taką możliwość dopuścił także Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 3 listopada 2000 r. w sprawie o sygn. III AUa 774/00, orzekając, że fakt opłacenia po ustaniu ubezpieczenia z mocy art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za dany miesiąc w należnej wysokości i w terminie określonym w art. 47 ust. 1 tej ustawy, potwierdzony przyjęciem tej składki przez ZUS oraz w sytuacji, gdy płatnik nie cofnął uprzednio zgłoszonego formalnie wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, skutkuje ponowne nawiązanie od tego miesiąca stosunku ubezpieczenia.

Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 sierpnia 2005r. I UK 376/04, w którym wskazał, że: „złożenie wniosku o kontynuowania ubezpieczenia nie jest warunkiem nawiązania stosunku ubezpieczenia społecznego, jeżeli wola podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej została ujawniona w sposób wyraźny”.

Sposób dorozumiany oznacza, że zachowaniu ubezpieczonego można przypisać takie zachowanie, które stanowi czytelne wyrażenie woli przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W opisanym przypadku prawidłowo opłaciła Pani składkę za kwiecień dnia 8 maja 2015 r., zapewne w księgowości złożono odpowiedni druk DRA do 10 maja. W druku ZUS ZUA wskazała Pani jako datę objęcia ubezpieczeniem 3 kwietnia. W mojej ocenie mogłaby Pani zatem walczyć w ten sposób, że złożyła Pani dorozumiany wniosek o objęcie ubezpieczeniem od tego dnia – od sądu zależy, czy przychyli się do takiej interpretacji.

Jednakże u Pani występuje dodatkowy problem, który przekreśla możliwość uzyskania wysokiego zasiłku. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogła się Pani zgłosić w sposób dorozumiany dopiero od momentu zarejestrowania działalności (tj. 3 kwietnia), co oznacza, że opłacając składkę za kwiecień, nie opłaciła jej Pani za pełny miesiąc kalendarzowy. Art. 36 ust. 2 w zw. z art. 48 ust. 2 i art. 47 ustawy zasiłkowej każe do przeliczenia zasiłku przyjmować pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Pani niestety w kwietniu nie była ubezpieczona (zakładając, że przyjmie się dorozumiane ubezpieczenie) za pełny miesiąc kalendarzowy, stąd do wyliczenia zasiłku przyjmie się najniższą podstawę.

Niestety nie widzę możliwości wywalczenia wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »