Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Renta dożywotnia a wniosek emerytalny

Autor: Marta Handzlik

Czy jeśli mam rentę dożywotnią z tytułu niepełnosprawności (1. grupa), to mam składać wniosek emerytalny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy a emerytura

Co do zasady świadczenia emerytalne przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej. Jednak w przepisach prawa przewidziano sytuacje, gdy wniosek nie jest konieczny. Chodzi na przykład o sytuacje, gdy emeryturę otrzymuje osoba wcześniej pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Osoby, które posiadają prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy mogą, z chwilą ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, liczyć na to, ze ZUS przyzna im emeryturę mimo braku stosownego wniosku. Będzie to tak zwana emerytura z urzędu i aby ją otrzymać, należy legitymować się okresem ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. 

W momencie, gdy ZUS z urzędu przyzna renciście emeryturę – prawo do renty zostaje utracone. Wypłacane jest bowiem tylko jedno świadczenie, co wynika z art. 24a i art. 27a ustawy emerytalnej. 

Jeśli rencista chciałby otrzymywać obydwa świadczenia, musi sam wystąpić z wnioskiem o emeryturę i złożenie takiego wniosku musi nastąpić najpóźniej w miesiącu ukończenia indywidualnego powszechnego wieku emerytalnego przez rencistę. W takim wypadku ZUS wypłaci zainteresowanemu jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez niego.

Podsumowując – nie ma obowiązku, aby rencista składał wniosek o emeryturę. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego świadczenie to zostanie mu przyznane z urzędu.

Zobacz również: Zawieszenie renty z tytułu niezdolności do pracy

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl