Renta rodzinna po ojcu rolniku

Autor: Marta Handzlik

Córka pobiera rentę rodzinną po ojcu, w tej chwili ma 15 lat i uczy się. Mąż posiadał gospodarstwo rolne, które po nim odziedziczyłyśmy po 1/2. Czy córka nadal będzie otrzymywała świadczenie po ukończeniu 18 lat, mając pole 1,9 hektara i ucząc się?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta rodzinna a zmniejszenie lub zawieszaniae świadczenia rentowego

Zgodnie z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Działalność podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia społecznego stanowi:

  • zatrudnienie,
  • służba lub
  • inna praca zarobkowa albo
  • prowadzenie pozarolniczej działalności,
  • z uwzględnieniem emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Zobacz również: Wykreślenie z listy studentów a ubezpieczenie

Zawieszenie świadczenia rentowego

Regulacje dotyczące zmniejszania i zawieszania świadczenia rentowego mają zastosowanie także w przypadku osób, które są wyłączone z ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty, lub do osób wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie ubezpieczeniu z innego tytułu.

W przypadku Pani córki należy rozważyć, czy nabywając gospodarstwo rolne w drodze dziedziczenia, stała się ona osobą niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu – czyli z tytułu ubezpieczenia w KRUS-ie.

W doktrynie spotkać się można z interpretacją, że nabycie gospodarstwa rolnego przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej z ZUS-u nie wpływa na zmniejszenie bądź zawieszenie tego świadczenia, jednakże muszę uprzedzić, że ZUS może mieć odmienną interpretację. Dlatego w takich sprawach zawsze odsyłam do właściwego dla Państwa oddziału ZUS-u po uzyskanie indywidualnej interpretacji, aby uniknąć sytuacji, gdy ZUS wyda odmienna opinię, a Państwo nie będą na nią przygotowani.

Zobacz również: Renta rodzinna dla dziecka po śmierci ojca

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »