Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta socjalna i renta rodzinna jako drugie świadczenie

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-25 • Aktualizacja: 2021-05-29

Pobieram rentę socjalną ze względu na znaczną niepełnosprawność. Niepełnosprawność nabyłam trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat. Zaznaczam, że rentę mam przyznaną na stałe od 2000 r. Niedawno zmarła moja mama, która była na emeryturze. Czy należy mi się po mamie renta rodzinna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta socjalna i renta rodzinna jako drugie świadczenie

Pobieranie renty socjalnej i możliwość złożenia wniosku do ZUS o rentę rodzinną

Kwestie związane z rentą socjalną reguluje ustawa o rencie socjalnej, zaś kwestie związane z rentą rodzinną – ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Są to dwa odrębne od siebie świadczenia.

Co do zasady, można pobierać oba te świadczenia jednocześnie, aczkolwiek istotna jest także wartość pobieranych świadczeń. Oczywiście wnioskując o rentę rodzinną, musi Pani powiadomić ZUS o pobieraniu renty socjalnej.

Zbieg uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej

Wyjaśnię bardziej szczegółowo, że zgodnie z art. 9 ustawy o rencie socjalnej w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Tak więc wartość obu rent nie może przekroczyć kwoty 1765,12 zł bo w 2016 r. kwota najniższej renty określona została na poziomie 882,56 zł miesięcznie.

Jest też jeden wyjątek przewidziany w ust. 2 tego przepisu, a mianowicie renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Tak więc jeśli renta rodzinna zostanie Pani wyliczona na kwotę wyższą niż 1765,12 zł, utraci Pani prawo do renty socjalnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »