Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta po dziadku a drugi kierunek po ukończeniu studiów magisterskich

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-03-30

Otrzymuję rentę po zmarłym dziadku do ukończenia 25. roku życia, jeśli się uczę. W tym roku kończę studia magisterskie i kończę 24 lata, zaczynam jednak sod października kolejne studia, przez rok chcę się uczyć, więc będę pobierał rentę do ukończenia 25. roku życia. Czy ZUS nie będzie się do niczego przyczepiał, jeżeli zacznę kolejne studia? Jak będzie wyglądała sytuacja w czasie wakacji po obronieniu się i przed rozpoczęciem studiów w październiku? Czy normalnie będę otrzymywał rentę w tym okresie?  Czy renta należy mi się do ukończenia 25. roku życia czy do ukończenia 26. roku życia?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2”.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Ustawa przewiduje możliwość przedłużenia prawa do renty rodzinnej, pomimo osiągnięcia przez dziecko 25 lat. Jeśli dziecko ukończy 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Ostatni rok studiów w szkole wyższej w rozumieniu art. 68 ust. 2 nie odnosi się do studiów podyplomowych (tak np. wyrok SN z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. akt I UK 155/05, OSNPUSiSP 2006).

Określenie ostatniego roku studiów wyższych dla celów przedłużenia prawa do renty rodzinnej następuje w oparciu o postanowienia regulaminu studiów obowiązującego w konkretnej szkole wyższej (wyrok SN z dnia 28 października 2003 r., sygn. akt II IK 138/03, OSNPUSiSP 2004, nr 15, poz. 271). Pogląd ten powtórzono w wyroku SN z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Prawo do pobierania renty rodzinnej nie ulega przedłużeniu w razie powtarzania ostatniego roku studiów (wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2000 r., sygn. akt II UKN 481/99, OSNAPiUS 2001, nr 19, poz. 593). Pogląd ten wyrażono jednak w określonym stanie faktycznym – wnioskodawca dochodził dalszej renty, pomimo osiągnięcia 25 lat, na czas do ukończenia ostatniego roku studiów powtarzanego ze względów zdrowotnych w następnym roku akademickim. W wyroku SN z dnia 6 kwietnia 2006 r., sygn. akt II UK 174/05 (OSNPUSiSP 2007, nr 7–8, poz. 107) stwierdzono, że prawo do pobierania renty rodzinnej ulega przedłużeniu do zakończenia ostatniego roku akademickiego, na którym uprawniony ukończył 25. rok życia, bez względu na to, czy rok ten powtarza, czy odbywa na nim studia po raz pierwszy. Zob. także wyrok SA w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt III AUa 262/07 (POSAG 2008, nr 1).

Kontynuowanie nauki na ostatnim roku studiów w szkole wyższej skutkuje przedłużeniem prawa do renty rodzinnej, niezależnie od wcześniejszego ukończenia studiów magisterskich na innym kierunku (wyrok SN z dnia 13 lipca 2006 r., III UK 49/06, OSNPUSiSP 2007, nr 13–14, poz. 205).

Studentka, która na przedostatnim roku studiów zdała wszystkie wymagane egzaminy w czerwcu i która ukończyła 25 lat życia przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim, zachowuje prawo do renty rodzinnej do zakończenia ostatniego roku studiów (uchwała SN z dnia 23 lutego 1989 r., sygn. akt III UZP 3/89, OSP 1990, z. 5-6, poz. 246 z aprobującą glosą T. Bińczyckiej-Majewskiej).

Wobec powyższego należy uznać, że ZUS nie może Panu odmówić prawa do renty do ukończenia przez Pana 25. roku życia, jeśli w tym czasie Pan studiuje. Co do zasady powinien Pan także otrzymywać rentę w czasie wakacji pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia, że jest Pan studentem. Jeśli jednak uczelnia wyda Panu zaświadczenie, że jest Pan studentem dopiero od października, a poprzednia uczelnia wyda zaświadczenie, że już Pan studentem nie jest – przez okres wakacji może Pan nie otrzymać renty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »