Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta po rodzicu, który miał emeryturę

Marek Gola • Opublikowane: 2016-10-24

Chciałbym dowiedzieć się czy 60-letni syn może dostać rentę rodzinną po zmarłym ojcu, który miał emeryturę. Syn posada niedorozwój psychiczny, z tego powodu nie skończył, żadnej szkoły nawet podstawowej ani specjalnej. W przeszłości podjął pracę chałupniczą i po pewnym czasie uzyskał rentę inwalidzką. Chciałbym dowiedzieć się, czy może mu przysługiwać renta socjalna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Istotne znaczenie dla przypadku opisanego przez Pana ma przepis art. 68 ustawy, zgodnie z którym dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

60-letni Pan, którego sprawa dotyczy, mógłby zostać zakwalifikowany z pkt 3, bowiem po pierwsze jest dzieckiem emeryta, a po drugie stał się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolny do pracy w okresie o których mowa w pkt 1 i 2.

Zachodzi zatem pytanie, czy mężczyzna, który od, jak mniemam, dzieciństwa jest osobą posiadającą niedorozwój psychiczny, stał się w okresach, o których mowa w pkt 1 lub 2, całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy.

Jak podkreśla się w literaturze: „Bez względu na wiek nabędzie uprawnienia do renty rodzinnej (przy spełnieniu pozostałych wymogów ustawowych) dziecko całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. Możliwe jest również przyznanie renty rodzinnej bez względu na wiek dziecku całkowicie niezdolnemu do pracy i zdolnemu do samodzielnej egzystencji. W obu tych sytuacjach warunkiem jest, aby całkowita niezdolność do pracy powstała w okresie, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2” (patrz: K. Antonów, Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z FUS, LEX 2014).

Zgodnie z wyrokiem SA w Katowicach z dnia 22 lutego 2001 r., sygn akt III AUa 1750/00 (Wokanda 2002, nr 9), istnienie całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji daje uprawnienie do renty rodzinnej niezależnie od tego, w jakim okresie powstały. Pogląd ten zaakceptowano w wyroku SN z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt I UK 99/05.

Z uwagi na to, że świadczenie jest bezterminowe, zasadne jest, by mężczyzna zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ustalenie uprawnień do renty rodzinnej po swoim czasie. Skutkiem takiego wniosku może być przyznanie renty rodzinnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »