Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Różne jednostki chorobowe

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-06-20

Od stycznia przebywam na L-4, najpierw ginekologicznym (po poronieniu), potem z powodu depresji do sierpnia. W między czasie ponownie zaszłam w ciąże i przez ok. tydzień przebywałam na L-4 z literą B. Ponownie straciłam ciążę i obecnie jestem jeszcze na L-4 ginekologicznym. Czy L4 z lit. B w jakikolwiek sposób wydłużyło mi okres zasiłku (182 dni)? Jeśli nie, to okres zasiłku skończy mi się na początku września. Niestety cały czas mam zarówno problemy zdrowotne ginekologiczne, jak i związane z depresją. Czy jeśli kolejne L-4 od psychiatry będę miała wystawione po upływie dwóch miesięcy od ostatniego (na tę samą jednostkę chorobową), ale w międzyczasie jestem na L-4 na inną jednostkę chorobową, to okres rozliczeniowy naliczy się od nowa czy nie? Czy muszę wrócić do pracy i na jak długo, żeby ten okres znowu się naliczył? Próbowałam dowiedzieć się w wielu miejscach, także w ZUS-ie i co chwilę słyszę inną odpowiedź.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Niezdolność do pracy nie przebiega jednak zawsze nieprzerwanie, dlatego istnieją zasady, według których kolejno otrzymane zwolnienia lekarskie za czas choroby będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego.

Sumować więc należy:

 1. Wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a więc łączny okres zwolnień lekarskich pomiędzy którymi nie było przerwy, bez względu na to, jaka była przyczyna poszczególnych okresów niezdolności do pracy.
 2. Okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni – taka okoliczność jest oznaczana przez lekarza prowadzącego na zwolnieniu lekarskim ZUS ZLA poprzez wpisanie kodu „A”.
 3. Okresy, w których pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego z powodu:

  1. niepodjęcia proponowanej mu przez pracodawcę pracy (odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu) niezabronionej osobom odsuniętym od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
  2. umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego pracownika, w wyniku którego powstała niezdolność do pracy,
  3. spowodowania niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu (zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności),
  4. wykonywania w okresie orzeczonej niezdolności do pracy zarobkowej lub wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

Przez określenie „nieprzerwana niezdolność do pracy” należy rozumieć jeden okres niezdolności do pracy spowodowany tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi przerwa. Innymi słowy pracownik jest niezdolny do pracy „bez przerwy” i nie odzyskuje tej zdolności, nawet na jeden dzień. Natomiast jeśli między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy, spowodowanymi różnymi chorobami, wystąpi choćby jeden dzień przerwy, w którym ubezpieczony był zdolny do pracy, okres zasiłkowy liczy się od nowa. Jeśli niezdolność do pracy trwa bez przerwy (jest nieprzerwana) – to wszystkie dni tej niezdolności wlicza się w całości do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na to, czy spowodowane zostały tą samą, czy inną chorobą.

Okres zasiłkowy liczony jest na nowo wówczas, gdy zachodzi jedna ze wskazanych niżej okoliczności:

 • niezdolność do pracy, która wystąpiła po przerwie (minimum jednodniowej) zostanie spowodowana inną chorobą, niż poprzedni okres niezdolności do pracy,
 • przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy spowodowana tą samą chorobą przekroczy 60 dni.

Podsumowując – okresy niezdolności do pracy się w Pani przypadku nie powinny się sumować w dwóch przypadkach: jeśli między jednym zwolnieniem (tym zakończonym) a kolejnym (z powodu operacji) upłynie:

 • co najmniej jeden dzień, jeśli są to inne choroby
 • co najmniej 60 dni, jeśli to ta sama choroba.

Aby więc okres zasiłkowy zaczął się Pani liczyć na nowo, musi być między zwolnieniami na depresję co najmniej 60 dni przerwy, ale w międzyczasie nie powinna Pani przebywać na innych zwolnieniach, chyba że między zwolnieniem ginekologicznym, a od psychiatry będzie choć jeden dzień przerwy (niekoniecznie wystarczy weekend, kiedy Pani nie pracuje).

Słowem – między zwolnieniami z tej samej przyczyny (ginekologiczna, od psychiatry) musi być co najmniej 30 dni przerwy, a między innymi przyczynami co najmniej jeden dzień.

Jeśli chodzi o urlop wychowawczy – wynagrodzenie chorobowe, tak jak zasiłek chorobowy, przysługują osobie, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej). W okresie urlopu wychowawczego pracownica nie podlega temu ubezpieczeniu, jednakże od następnego dnia po jego przerwaniu ubezpieczenie to jest dla niej obowiązkowe. W związku z tym pracownica, która przerwała/zakończyła urlop wychowawczy i stała się niezdolna do pracy z powodu choroby bezpośrednio po tym urlopie, ma prawo do wynagrodzenia za pierwsze 33 dni choroby trwającej w roku kalendarzowym, a od 34. dnia tej niezdolności do zasiłku chorobowego. Gdyby niezdolność do pracy z powodu choroby powstała jeszcze w czasie trwania urlopu wychowawczego, stanowiącego przerwę w ubezpieczeniu chorobowym, to świadczenia chorobowe należałoby wypłacać, począwszy od następnego dnia po zakończeniu tego urlopu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Działalność gospodarcza w Polsce i praca w Niemczech

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Chciałbym podjąć pracę na etacie w Niemczech i tam przenieść się z rodziną (meldunek...

 

Wyliczenie dochodu na osobę przez pracownika MOPS-u

Złożyłam wniosek na alimenty z funduszu alimentacyjnego. Pani w MOPS-ie wydała decyzją odmowną z powodu przekroczenia progu dochodowego. Czy...

 

Brak świadectwa pracy a zaliczenie okresu pracy

Pracowałam w różnych zakładach pracy, mam łącznie około 17 lat pracy. W obecnym zakładzie pracy nie uwzględniono mi 5 lat pracy, tłumacząc, że...

 

Pracownik długo przebywający na L4

Mam pytanie dotyczące zasiłku chorobowego osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę dłużej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy. Osoba ta...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »