Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Self-employed w UK a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-29

Jestem zatrudniony w formie self-employed w UK. Zamierzam przenieść się na stałe do Polski, ale w dalszym ciągu będę pracował zdalnie na obecnych warunkach w UK. Zależy mi na uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce (aktualnie wszystkie świadczenia opłacam w UK). Czy istnieje możliwość opłacania składki zdrowotnej w Polsce, będąc nadal pracującym na własny rachunek w UK? Jakie kroki powinienem podjąć w tej sprawie?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Ustawowa regulacja dotycząca uprawnień do świadczeń z opieki zdrowotnej jest spójna z konstytucyjną. W tym zakresie zwrócić można w szczególności uwagę na dyspozycję art. 65 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) [dalej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej], potwierdzającą zasady równego dostępu, równego traktowania i solidarności w zakresie korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W tym duchu postanowiono, iż omawiane uprawnienie przysługiwać może na podstawie różnego rodzaju tytułów, w szeregu sytuacji życiowych, zawodowych, w szczególności także w przypadkach, gdy jednostka nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasadą jest, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 powoływanej ustawy, że uprawnienie to wiąże się ze stosunkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. objęcia obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zgodnie z zapisem art. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczeni), a także w myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Musi Pan uzyskać w UK poświadczenie ubezpieczenia, a następnie zgłosić się do oddziału NFZ.

Na druku E-106 wydawane jest osobie mieszkającej w Polsce, a ubezpieczonej w innym kraju UE i EFTA, poświadczenie uprawnia do korzystania z pełnego zakresu świadczeń przewidzianych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Poświadczenie wystawiane jest w języku polskim przez oddział NFZ na czas określony lub bezterminowo, zgodnie z pierwotnym dokumentem wystawionym przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego. Poświadczenie wydawane jest na podstawie przedłożonego formularza E 106 – osobie ubezpieczonej i członkom jej rodziny, mieszkającym w Polsce, a ubezpieczonym w innym kraju UE, np. pracownikowi ambasady i jego rodzinie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Choroba i zawieszenie działalności a składki

Prowadzę działalność gospodarczą. Nagle zachorowałem i byłem 4 tygodnie w szpitalu, teraz jestem na L4. Nie mam szans na wyleczenie, nastawiam się...

Czy da się umorzyć karę z ZUS-u?

Dostałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania z ZUS-u o zaleganiu z składkami z lat 2010 do 2014 za działalność gospodarczą,...

Współpraca z byłym pracodawcą a preferencyjne składki ZUS

Chciałabym dopytać o preferencyjne składki ZUS. Jeżeli rozpocznę działalność gospodarczą, a będę wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy...

Pismo z ZUS z żądaniem zaległych składek

W 2004 r. zgłosiłam do ZUS-u działalność gospodarczą. Ze względu na różne problemy finansowe nie płaciłam obowiązkowego ubezpieczenia. Z opieki...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »