Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Self-employed w UK a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-29

Jestem zatrudniony w formie self-employed w UK. Zamierzam przenieść się na stałe do Polski, ale w dalszym ciągu będę pracował zdalnie na obecnych warunkach w UK. Zależy mi na uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce (aktualnie wszystkie świadczenia opłacam w UK). Czy istnieje możliwość opłacania składki zdrowotnej w Polsce, będąc nadal pracującym na własny rachunek w UK? Jakie kroki powinienem podjąć w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawowa regulacja dotycząca uprawnień do świadczeń z opieki zdrowotnej jest spójna z konstytucyjną. W tym zakresie zwrócić można w szczególności uwagę na dyspozycję art. 65 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) [dalej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej], potwierdzającą zasady równego dostępu, równego traktowania i solidarności w zakresie korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W tym duchu postanowiono, iż omawiane uprawnienie przysługiwać może na podstawie różnego rodzaju tytułów, w szeregu sytuacji życiowych, zawodowych, w szczególności także w przypadkach, gdy jednostka nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasadą jest, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 powoływanej ustawy, że uprawnienie to wiąże się ze stosunkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. objęcia obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zgodnie z zapisem art. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczeni), a także w myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Musi Pan uzyskać w UK poświadczenie ubezpieczenia, a następnie zgłosić się do oddziału NFZ.

Na druku E-106 wydawane jest osobie mieszkającej w Polsce, a ubezpieczonej w innym kraju UE i EFTA, poświadczenie uprawnia do korzystania z pełnego zakresu świadczeń przewidzianych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Poświadczenie wystawiane jest w języku polskim przez oddział NFZ na czas określony lub bezterminowo, zgodnie z pierwotnym dokumentem wystawionym przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego. Poświadczenie wydawane jest na podstawie przedłożonego formularza E 106 – osobie ubezpieczonej i członkom jej rodziny, mieszkającym w Polsce, a ubezpieczonym w innym kraju UE, np. pracownikowi ambasady i jego rodzinie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Choroba i zawieszenie działalności a składki

Prowadzę działalność gospodarczą. Nagle zachorowałem i byłem 4 tygodnie w szpitalu, teraz jestem na L4. Nie mam szans na wyleczenie, nastawiam się...

 

Współpraca z byłym pracodawcą a preferencyjne składki ZUS

Chciałabym dopytać o preferencyjne składki ZUS. Jeżeli rozpocznę działalność gospodarczą, a będę wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy...

 

Pismo z ZUS z żądaniem zaległych składek

W 2004 r. zgłosiłam do ZUS-u działalność gospodarczą. Ze względu na różne problemy finansowe nie płaciłam obowiązkowego ubezpieczenia. Z opieki...

 

Dziedziczenie składek ZUS

Dziedziczenie składek ZUS

Moje pytanie dotyczy dziedziczenia składek ZUS po zmarłym ojcu . Tato nigdy nie pobierał renty ani emerytury, zginął w wypadku. Po jego...

Opłacanie maksymalnych składek podczas ciąży

Problem dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Osoba ta płaci składki preferencyjne. Jednak zaszła w ciążę i chciałaby opłacać...

 

Przerwa w opłacaniu składki zdrowotnej a dobrowolne ubezpieczenie

Czy w ZUS mogę sprawdzić, kiedy ostatni raz rozliczałem się z ubezpieczenia zdrowotnego? Minęło już z pewnością kilka lat i chcąc...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »