Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Składka brakująca do otrzymania emerytury z KRUS

Grzegorz Dziubka • Opublikowane: 2022-08-12 • Aktualizacja: 2022-09-27

Pytanie dotyczy mojej mamy, która przeszła na emeryturę z ZUS-u w 2016 roku, jest to emerytura minimalna. Jednocześnie zabrakło jej jednej opłaconej składki do otrzymania świadczenia z KRUS-u. Czy jest możliwość dopłacenia jednej brakującej składki KRUS, aby otrzymać emeryturę z KRUS bądź zwrot opłacanych do tej pory składek? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składka brakująca do otrzymania emerytury z KRUS

Prawo do emerytury z ZUS-u i KRUS-u

Emeryturę zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z KRUS-u (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), mogą otrzymać osoby, które były ubezpieczone w obu tych miejscach. Żeby otrzymać dwie emerytury, należy spełnić jednak pewne warunki. Mianowicie osoby ubezpieczone (urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r.), które w okresie aktywności zawodowej podlegały zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu (ZUS), mają prawo pobierania jednocześnie świadczeń z obu systemów. Osoby te po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą nabyć prawo do emerytury rolniczej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak również prawo do emerytury powszechnej.

Pobieranie świadczenia emerytalnego zarówno z ZUS-u, jak i KRUS-u będzie zatem możliwe, jeśli Pani mama urodziła się po 31 grudnia 1948 r. oraz w okresie swojej aktywności zawodowej podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu. W innych sytuacjach będzie trzeba dokonać wyboru pomiędzy emeryturą wypłacaną przez ZUS lub KRUS. Jednak w każdym przypadku trzeba spełnić konieczne przesłanki ustawowe do otrzymania emerytury, czyli osiągnąć odpowiedni wiek i udowodnić posiadanie odpowiednich okresów składkowych.

Zobacz również: Jak napisać podanie do KRUS o rozłożenie długu na raty?

Zwrot opłaconych składek

Co do zwrotu opłaconych składek, to biorąc pod uwagę przepis art. 36 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.), „Prezes Kasy Ubezpieczenia Społecznego Rolników wydaje decyzję w sprawie zwrotu nadpłaconych bądź nienależnie składek”. W świetle art. 41b ust. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) „zwrotowi bądź zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek podlegają bowiem jedynie składki nadpłacone lub nienależnie”. W opisanej przez Panią sytuacji nie jest to możliwe. Nie jest możliwy zwrot składek, gdyż nie wykreślono w żaden sposób Pani mamy z ubezpieczenia KRUS. Zwrotowi, jak wyżej wspomniano, podlegają jedynie nadpłacone składki oraz nienależnie zapłacone. Pani mam nie znajduje się w takiej sytuacji.

Pomijając ten fakt, zwrotowi podlegają nadpłacone bądź nienależnie zapłacone składki, ale tylko za okres 5 lat, a nie wszystkie. Stosownie do treści art. 41b ust. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek”. Zgodnie z treścią ust. 11 tej ustawy „nadpłacone lub nienależnie opłacone składki nie podlegają zwrotowi, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat”.

Dopłacenie brakującej składki

Jeżeli spełnione są pozostałe warunki do otrzymania emerytury z KRUS-u, może Pani dopłacić brakująca składkę. Nieopłacenie składki w terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, a nie pozbawieniem Pani mamy emerytury z KRUS-u. Ale, tak jak wspomniano, ważne, by spełniła Pani wymagania do otrzymania emerytury z KRUS-u. Jeśli ich Pani mama nie spełnia, zapłacenie zaległej składki nie będzie skutkowało przyznaniem emerytury z KRUS-u.

W razie problemów z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapraszam do ponownego kontaktu w celu nawiązania współpracy dla sporządzenia odpowiedniego pisma do KRUS-u.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »