Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki za pracowników posiadających rentę po śmierci rodzica

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-03-18

Pytanie dotyczy opłacania składek w trzech przypadkach naszych pracowników. W dwóch przypadkach to osoby, które posiadają rentę po śmierci rodzica. Jeden z nich skończył w lipcu studia pierwszego stopnia i, jak rozumiem, trzeba za niego opłacać składki aż do momentu, w którym rozpocznie studia drugiego stopnia. Natomiast z dokumentów, które wysłał, wynika, że z jego renty są również odciągane składki – czy to jakoś wpływa na składki, które my musimy odprowadzać? W drugim przypadku nasz pracownik również dostaje rentę po śmierci rodzica, ale nie zaliczył semestru. Czy powinniśmy dowiedzieć się w jego szkole, czy został wykreślony z listy uczniów? W tej sytuacji jest uczniem, czy nie? Trzeci przypadek to osoba, która założyła działalność gospodarczą, ale dalej pracuje u nas na umowę-zlecenie – czy jej też dalej musimy opłacać składki?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT

Zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o rentę, to co do zasady pobieranie jej nie powoduje wyłączenia oskładkowania umowy-zlecenia. Art. 9 ust 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że zleceniobiorcy mający ustalone prawo do emerytury lub renty (ustawodawca określił to ogólnie, nie wprowadzając innych regulacji dla renty rodzinnej) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b – tu chodzi o pracę u swojego pracodawcy oraz nieosiąganie minimalnego wynagrodzenia. Tak więc posiadanie renty nie wyłącza składek od umowy-zlecenia – to jest generalna zasada.

Najlepiej wyjaśnia to wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt III AUa 61/17, wskazując, że fakt posiadania przez zleceniobiorcę ustalonego prawa do emerytury lub renty nie wyłącza wobec niego obowiązku ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca taki objęty jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w takim samym zakresie jak inni zleceniobiorcy. Skoro ustawodawca pozostawił w art. 9 u.s.u.s. ust. 4a-4b, to należy uznać, że emeryci i renciści znajdują się w innej sytuacji niż pozostali zleceniobiorcy, a jedyną różnicą pozostaje wciąż: „jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy”. Odesłanie do ust. 2c należy zatem rozumieć w ten sposób, że jeżeli emeryt (rencista) pozostaje w stosunku pracy u innego płatnika, to od umowy zlecenia nie płaci się obowiązkowych składek społecznych. Jeżeli jednak nie pozostaje w stosunku pracy, to do zlecenia stosuje się ust. 2c, czyli emeryt (rencista) musi osiągnąć z innego tytułu minimalne wynagrodzenie, żeby nie powstał obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Tylko przy takim rozumieniu pozostawienie ust. 4a-4b zachowuje sens. Jeżeli ustawodawca chciałby, aby emeryci lub renciści pozostający w stosunku pracy nie podlegali z tytułu umowy zlecenia składkom emerytalnym i rentowym tylko w przypadku, gdy ze stosunku pracy osiągną minimalne wynagrodzenie, wykreśliłby ust. 4a-4b. Byliby oni wtedy traktowani tak jak pozostali zleceniobiorcy, a więc ust. 2c miałby w pełni zastosowanie. Skoro jednak ustawodawca pozostawił ust. 4a-4b, to należy uznać, że wprowadzają one regulację szczegółową, zgodnie z którą emeryt lub rencista nie musi osiągać ze stosunku pracy minimalnego wynagrodzenia, a ust. 2c stosuje się tylko w przypadku niepozostawania w stosunku pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obowiązek opłacania składek jest wyłączony tylko wówczas, gdy zleceniobiorca jest studentem lub uczniem do ukończenia 26 roku życia. Tak więc renta nie wpływa na wyłączenie od podlegania ubezpieczeniom umowy z kimś, kto nie jest np. uczniem. Skoro dana osoba studentem obecnie nie jest, umowa-zlecenie z tą osobą będzie musiała zostać oskładkowana.

W drugim przypadku nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu osoby, które są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Uczniem jest się od początku semestru do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub studiów albo skreślenia go z listy. W mojej ocenie powtarzanie semestru nie powoduje, że ktoś nie jest nadal uczniem czy studentem. Dla Pana bezpieczeństwa jednak powinien Pan poprosić o przedstawienie zaświadczenia, że nadal ów zleceniobiorca się uczy lub studiuje, bo np. nie można wykluczyć, że został z listy uczniów (studentów) skreślony. Co do renty rodzinnej – wypowiedziałam się w zakresie pierwszego przypadku.

Odnośnie trzeciego przypadku: umowy-zlecenia i działalności gospodarczej, to sytuację tę reguluje art. 9 ust 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowiąc, że zleceniobiorca, który prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu umowy zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8 (chodzi tu o 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek co w 2018 r.* stanowi kwotę 2665,80 zł). Jeżeli zatem z umowy-zlecenia zleceniobiorca ma mniej niż 2665,80 zł, to będzie podlegał ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności, a z umowy-zlecenia będzie trzeba płacić składkę zdrowotną. Osoba ta może dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu umowy-zlecenia. Jest jednak jeden wyjątek, a mianowicie zleceniobiorca, jeżeli jest na obniżonym ZUS-ie przez pierwsze 24 miesiące działalności, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, a więc także z umowy-zlecenia.

* Opis sprawy z sierpnia 2018 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »