Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-04-24

Prawie dwa lata temu założyłem spółkę z o.o. Od razu po założeniu działalność gospodarcza została zawieszona. Planuję w najbliższym czasie odwiesić działalność. Jestem jedynym wspólnikiem tej spółki i z tego tytułu będę musiał płacić składki ZUS. Czy obejmie mnie mniejszy ZUS przez następne dwa lata?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia jej zakończenia na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; dalej s.u.s.).

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (art. 8 ust. 6 s.u.s.) uważa się:

– osoby wykonujące wolny zawód. Jest to działalność wykonywana w szczególności przez: lekarzy wszystkich specjalności, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarki, prawników, ekonomistów, inżynierów, architektów, techników budowlanych, geodetów, rzeczników patentowych, tłumaczy, księgowych, przy zachowaniu dalszych warunków przewidzianych przepisami ustawy (art. 8 ust. 6 pkt 3 lit. a) s.u.s. w zw. z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930) oraz duchownych, arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, sportowców, stypendystów sportowych, itd. (art. 8 ust. 6 pkt 3 lit. b) s.u.s. w zw. z art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176),

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo innych ustaw szczególnych,

– twórców i artystów,

– wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu (art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 s.u.s.). Mogą one – na swój wniosek – podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 ust. 2 s.u.s.).

Przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie mogą być niższe niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy.

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru przysługuje osobom, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Do osób, które nie mogą korzystać z tej ulgi zalicza się przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności prowadzili inną pozarolniczą działalność,
  • wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywali w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Z ulgi nie mogą skorzystać m.in. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podjąłem pracę za granicą czy nadal opłacać KRUS?

Rok temu podjąłem pracę za granicą, a obecnie rodzice przepisali mi gospodarstwo rolne. Składki w KRUS opłacam regularnie ze względu na...

Abolicja składek

Zakończyłem działalność w 2001 r., posiadam zobowiązania wobec ZUS, chciałbym skorzystać z abolicji. Co mam zrobić?

Optymalizacja składek ZUS

Oboje z żoną mamy zarejestrowane odrębne działalności gospodarcze i nie jesteśmy płatnikami podatku VAT. Prowadzimy odrębne KPiR i oddzielnie...

Postępowanie administracyjne wszczęte przez ZUS

Prowadzę od 2008 r. działalność gospodarczą i od pewnego czasu nie płacę składek na ZUS, bo z powodu zadłużenia mnie nie stać. Obecnie ZUS...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »