Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Śmierć rodziców, na jakie świadczenie może liczyć osoba z II grupą inwalidzką?

Autor: Wioletta Dyl

Mam znajomego, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Od wielu lat z powodu schizofrenii pobiera świadczenie z tytułu niezdolności do pracy (II grupa inwalidzka) – renta socjalna jest bardzo niska. Człowiek ten mieszkał cały czas ze swymi rodzicami, opiekował się nimi, niestety obydwoje w tym roku zmarli. On ma 65 lat i jest mu ciężko. Czy istnieje droga pozwalająca na ubieganie się o rentę rodzinną po którymś z jego rodziców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Niestety nie dysponuję pełnymi informacjami dotyczącymi rodziców Pani znajomego ani jego samego. Mogę jedynie przypuszczać, że skoro ojcu lub matce Pani znajomego w chwili śmierci nie przysługiwała renta albo nie spełniali oni warunków do uzyskania jednego z wyżej wymienionych świadczeń, to Pani znajomemu nie będzie przysługiwała renta rodzinna.

Zobacz również: Renta na schizofrenię

Prawo do emerytury

Z drugiej strony, skoro ZUS przyznał Pani znajomemu rentę socjalną na stałe, to nie powinien robić problemów z przyznaniem renty rodzinnej, o ile którekolwiek z rodziców Pani znajomego spełniało wspomniane warunki.

Można też pomyśleć o emeryturze, skoro Pani znajomy skończył 65 lat. Warunkiem uzyskania emerytury jest obowiązek podlegania przez rencistę ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemurentowym. Musi być udokumentowany jakikolwiek okres ubezpieczenia. Warto wspomnieć, że nie ma liczby lat, jakie muszą być udokumentowane. Emerytura winna być przyznana z urzędu w momencie, gdy osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy posiada jakikolwiek okres ubezpieczenia i uzyska wymagany wiek, wtedy z urzędu jej renta zostaje zamieniona na emeryturę.

Emerytura przyznana z urzędu nie może być niższa od kwoty pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość emerytury podwyższana jest do kwoty najniższej emerytury. Być może byłaby wyższa od renty, bo niższa być nie może.

Od 1 marca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1029,80 zł brutto, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do kwoty 772,35 zł brutto.

Zobacz również: Ulgi dla chorych na schizofrenię

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl