Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmierć rodziców, na jakie świadczenie może liczyć osoba z II grupą inwalidzką?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-01-02

Mam znajomego, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Od wielu lat z powodu schizofrenii pobiera świadczenie z tytułu niezdolności do pracy (II grupa inwalidzka) – renta socjalna jest bardzo niska. Człowiek ten mieszkał cały czas ze swymi rodzicami, opiekował się nimi, niestety obydwoje w tym roku zmarli. On ma 65 lat i jest mu ciężko. Czy istnieje droga pozwalająca na ubieganie się o rentę rodzinną po którymś z jego rodziców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Niestety nie dysponuję pełnymi informacjami dotyczącymi rodziców Pani znajomego ani jego samego. Mogę jedynie przypuszczać, że skoro ojcu lub matce Pani znajomego w chwili śmierci nie przysługiwała renta albo nie spełniali oni warunków do uzyskania jednego z wyżej wymienionych świadczeń, to Pani znajomemu nie będzie przysługiwała renta rodzinna.

Z drugiej strony, skoro ZUS przyznał Pani znajomemu rentę socjalną na stałe, to nie powinien robić problemów z przyznaniem renty rodzinnej, o ile którekolwiek z rodziców Pani znajomego spełniało wspomniane warunki.

Można też pomyśleć o emeryturze, skoro Pani znajomy skończył 65 lat. Warunkiem uzyskania emerytury jest obowiązek podlegania przez rencistę ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemurentowym. Musi być udokumentowany jakikolwiek okres ubezpieczenia. Warto wspomnieć, że nie ma liczby lat, jakie muszą być udokumentowane. Emerytura winna być przyznana z urzędu w momencie, gdy osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy posiada jakikolwiek okres ubezpieczenia i uzyska wymagany wiek, wtedy z urzędu jej renta zostaje zamieniona na emeryturę.

Emerytura przyznana z urzędu nie może być niższa od kwoty pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość emerytury podwyższana jest do kwoty najniższej emerytury. Być może byłaby wyższa od renty, bo niższa być nie może.

Od 1 marca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1029,80 zł brutto, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do kwoty 772,35 zł brutto.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Renta dla syna z porażeniem mózgowym

Mam syna z porażeniem mózgowym stopnia lekkiego. Ma orzeczenie lekarskie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym w tym roku. W tym...

 

Czy należy się renta rodzinna po zmarłej matce przy pobieraniu renty socjalnej?

Otrzymuję rentę socjalną tzw. uczniowską zastąpioną przez najniższą rentę z tytułu niezdolności do pracy (socjalną). Jestem osobą niezdolną do...

 

Zwrot nienależnie pobranej renty z tytułu niezdolności do pracy ze względu na zagraniczne zarobki

W marcu zeszłego roku podjąłem pracę w Holandii. Jednocześnie pobierałem rentę z tytułu niezdolności do pracy. W czerwcu ją zawiesiłem,...

 

Schizofrenia a otrzymanie renty i ubezpieczenia

Od 22. roku życia choruje na schizofrenię, aktualnie mam 25 lat. Mam przepracowane 2 lata. Ile muszę mieć lat, żeby otrzymać rentę i czy można...

 

Choroba zawodowa pracującego nauczyciela emeryta a prawo do renty

Jestem emerytowaną nauczycielką pracującą nadal na pół etatu. Od kilku lat mam orzeczoną chorobę zawodową. Chciałam teraz wystąpić o świadczenia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »