Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spór z ZUS-em o rentę socjalną

Michał Kowalski • Opublikowane: 2018-04-13

Mam spór z ZUS-em o rentę socjalną. Boję się, że ZUS może odwołać się do sądu apelacyjnego – co wtedy zrobić? Obecnie mam pozytywną opinię biegłego. Renty nigdy nie dostawałam, ale od dawna się o nią ubiegam.

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Niestety nawet w przypadku, gdy wyrok sądu okręgowego rozpoznającego Pani odwołanie od decyzji ZUS wydaje się oczywisty, ZUS może złożyć apelację od tego wyroku. Każdej ze stron postępowania, w tym również ZUS przysługuje zawsze apelacja od wyroku sądu I instancji (art. 367 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Apelacja jest składana w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wyroku (jeżeli ZUS wniósł w terminie 7 dni od dnia wydania wyroku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia) albo w terminie 21 dni od dnia wydania wyroku (art. 369 Kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku spraw o rentę apelację rozpoznaje sąd apelacyjny.

Wskutek wniesienia apelacji przez ZUS wyrok nadal nie będzie prawomocny i nie będzie mógł podlegać wykonaniu. Rozstrzygnięcie stanie się prawomocne dopiero w dniu wydania wyroku przez sąd apelacyjny rozpoznający apelację. Od wyroku sądu apelacyjnego nie przysługują bowiem zwykłe środki zaskarżenia. W praktyce oznacza to, że w razie, gdyby sąd apelacyjny oddalił apelację ZUS, wyrok sądu okręgowego zmieniający niekorzystną decyzję ZUS przyznający Pani rentę socjalną stanie się prawomocny i natychmiast wykonalny. ZUS będzie wówczas zobligowany do przyznania Pani renty socjalnej w nowej decyzji wraz z wyrównaniem od dnia złożenia przez Panią wniosku, ewentualnie od dnia spełnienia ostatniego warunku przyznania renty socjalnej, jeśli taki moment miał miejsce później niż złożenie wniosku. Innymi słowy ZUS wypłaci Pani zaległą rentę za okres, w którym otrzymywałaby Pani tę rentę, gdyby decyzja ZUS była dla Pani korzystna (art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Po wydaniu pomyślnego dla Pani wyroku przez apelacyjny ZUS może jeszcze skorzystać z nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jakim jest skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (art. 3981 Kodeksu postępowania cywilnego). Skargę kasacyjną składa się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania uzasadnienia wyroku sądu II instancji. Jednak złożenie takiej skargi co do zasady nie ma wpływu na prawomocność i wykonalność wyroku w sprawie przyznania renty. Innymi słowy renta socjalna będzie wypłacana nawet wówczas, gdyby ZUS złożył skargę kasacyjną. Z drugiej strony skarga kasacyjna to środek, którego złożenie jest uzasadnione tylko w szczególnych sytuacjach, a mianowicie:

  • w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne,
  • istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów,
  • zachodzi nieważność postępowania lub
  • skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona (art. 3899 Kodeksu postępowania cywilnego).

Niespełnienie ani jednego z tych warunków skutkuje odmową przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania bez jej rozpoznania co do istoty. Tym samym w przypadku, gdy rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego nie będzie budziło większych wątpliwości, trudno spodziewać się, by ZUS składał skargę kasacyjną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Obniżenie renty wyrównawczej

Mam 76 lat, otrzymuję dodatek pielęgnacyjny. Zakład pracy poinformował mnie, że jest to podwyżka i że najprawdopodobniej zostanie mi obniżona renta...

Wnioskowanie o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Uprzejmie proszę o pomoc/poradę w zakresie procedury wnioskowania o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Powszechnie wiadomo, że ZUS...

Prawo do renty rodzinnej po orzeczeniu o niezdolności do pracy

Czy przysługuje mi prawo do renty rodzinnej, jeśli biegli lekarze orzekli niezdolność do pracy przed 16 rokiem życia i próby podejmowanej pracy jako...

Choroba na schizofrenię a renta z ZUS

Interesuje mnie sprawa uzyskania renty z ZUS-u. Jestem zarejestrowana także w KRUS-ie, ale tam nie uzyskałam renty. Od 25. roku życia choruję na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »