Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Starania o rentę po zmarłej żonie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-11-25

Miesiąc temu zmarła moja żona. Zostałem sam z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym. Złożyłem wniosek do ZUS-u o rentę rodzinną. Żona ma udokumentowane w ostatnich 10 latach 6 lat pracy, ale przed śmiercią ma 2 miesiące jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Według ZUS-u renta się nie należy. Czy jest jakaś możliwość uzupełnić brakujący okres zatrudnienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do renty rodzinnej jest prawem pochodnym, co oznacza, iż świadczenie to przysługuje tylko wówczas, gdy sam zmarły w dacie śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Zatem w razie śmierci osoby niebędącej jeszcze emerytem bądź rencistą zmarły powinien legitymować się co najmniej takim stażem, jaki jest wymagany do nabycia uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy, oraz spełniać pozostałe warunki konieczne do uzyskania tej renty.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) jest niezdolny do pracy;

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, ubezpieczenia [tj. obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych],

– albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania ww. okresów”.

Warunku, iż niezdolność do pracy ubezpieczonego musi wystąpić w ww. okresach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, nie stosuje się do ubezpieczonego, który:

  • udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz
  • jest całkowicie niezdolny do pracy.

To jest właściwie jedyny wyjątek, który pozwala na ominięcie owych 18 miesięcy. Jeśli Pana żona miała co najmniej 20 lat składkowych i nieskładkowych, nie musi być spełniony warunek, że w ciągu 18 miesięcy od ustania okresów ubezpieczenia powstała niezdolność do pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »