Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Starania o uzyskanie 1,5 świadczenia emerytalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-03-26

Posiadam rentę w związku ze służbą wojskową, po przebytych urazach na kontrakcie w służbie zawodowej, również posiadam emeryturę z ZUS-u. Zgodnie z przepisami ZUS mogę starać się o 1,5 świadczenia emerytalnego. Po wystąpieniu do ZUS z tym problemem okazało się, że nie może mi być przydzielone takie świadczenie z powodu tego, że byłem na kontrakcie w służbie zawodowej. Zgodnie z moją wiedzą służba zawodowa jest służbą wojskową. Nie wiem, jak ZUS referował mój problem. Czy rzeczywiście nie mogę ubiegać się o takie świadczenie, a jeżeli tak, jak mam postępować dalej?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury z prawem do renty:

  • inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową,
  • z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady oraz w więzieniach i obozach karnego zesłania (łagrach) w ZSRR, więzieniach polskich w latach 1944-1956 za działalność związaną z walką o suwerenność i niepodległość lub w związku z pobytem na deportacji w ZSRR,
  • z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową,

    obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość pobierania jednego świadczenia w pełnej wysokości, powiększonego o połowę drugiego.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwana dalej ustawą wypadkową, wyklucza możliwość wypłacania świadczeń zbiegowych w przypadku, gdy osoba uprawniona do emerytury i renty wypadkowej osiąga przychód w rozumieniu przepisów o zawieszalności – niezależnie od wysokości tego przychodu (art. 26 ust. 3).

W przypadku osiągania tego przychodu uprawnionemu przysługuje prawo do pobierania tylko jednego, wybranego świadczenia. Świadczenie to – w zależności od tego, w jakiej wysokości osiągany jest przychód – zostanie w dalszej kolejności poddane rygorom zawieszenia lub zmniejszenia wysokości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Osoba uprawniona do renty inwalidy wojennego lub wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, może pobierać pełną emeryturę i połowę renty lub pełną rentę i połowę emerytury.

Ustawa zaopatrzeniowa nie zawiera „własnej” definicji czynnej służby wojskowej, należy w tym zakresie odwołać się do przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta była wielokrotnie zmieniana, o czym najlepiej świadczy liczba jej jednolitych tekstów. Dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy nowelizacje te, poza zmianami wprowadzonymi ustawą z 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, miały drugorzędne znaczenie.

Za inwalidę wojskowego uznać należy każdego niezawodowego żołnierza, który został zaliczony do jednej z inwalidzkich grup, jeżeli inwalidztwo to powstało w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju

Niestety przepisy ustawy o emeryturach i rentach odwołują się wyłącznie do ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – czyli dotyczą żołnierzy niezawodowych.

Zgodnie z art. 42. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych „w razie zbiegu prawa do emerytury i renty przewidzianej w ustawie, osobie uprawnionej wypłaca się świadczenie wyższe lub przez nią wybrane”. Zasadę tę stosuje się również w razie zbiegu prawa do emerytury z FUS z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy otrzymam emeryturę mieszaną?

W 2009 r. nabyłam prawo do wcześniejszej emerytury, która została naliczona według starych zasad. Nie pobierałam jej i została zawieszona, ponieważ...

Doliczenie innych okresów do stażu pracy w wojsku

Jestem żołnierzem zawodowym. Wcześniej byłem w służbie zasadniczej, później rok na zasiłku dla bezrobotnych oraz pracowałem sezonowo. Czy te okresy...

Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie odmowy przyznania emerytury

Na świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wydanym przez nieistniejący już zakład, określono moje stanowisko jako spawacz (wymienione...

Emerytura kolejowa

Mam 62 lata. Przepracowanych lat pracy razem mam 40, w tym ponad 16 lat w przedsiębiorstwie kolei PKP. W czasie pracy dla PKP byłem delegowany do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »