Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Staranie o rentę po mężu Niemcu w ZUS

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-10-18

Jestem wdową po mężu, który był Niemcem. Wystąpiłam do Niemiec o wypłatę renty po nim, odesłano mnie jednak do ZUS-u. Wyliczenie z ZUS-u obejmuje kwotę zarobków będącą analogią zatrudnienia na tych samych stanowiskach. ZUS przyjął najniższe wynagrodzenie na danym stanowisku. Czy postąpił prawidłowo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tak, ZUS postąpił prawidłowo, przyjmując za podstawę kwotę najniższego wynagrodzenia, ale jedynie w takim zakresie, w jakim nie mógł ustalić wysokości przysługującego za ten okres wynagrodzenia, a więc w sytuacji, gdy nie było odpowiednich dokumentów potwierdzających wysokość zarobków.

Podstawa do takiego działania znajduje się w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokładnie jest to art. 15 ust. 2a tej ustawy, który stanowi, że „jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 września 2015 r. wydanym w sprawie III AUa 370/14 nie można wysokości zarobków, stanowiących podstawę do wyliczenia składek na ubezpieczenie społeczne ustalać w sposób hipotetyczny, oparty jedynie na domniemaniu. Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych są bowiem normami bezwzględnie obowiązującymi i nie zawierają unormowań pozwalających na ustalenie wysokości wynagrodzenia w sposób przybliżony lub prawdopodobny. Przy obliczaniu wysokości podstawy emerytury, bierze się zatem pod uwagę dokładnie ustaloną wartość – wysokość uzyskiwanego w określonym czasie wynagrodzenia. Tym samym w sprawie o ustalenie podstawy wymiaru składki należy dokładnie określić wysokość wszystkich składników wynagrodzenia, które mają być uwzględnione.

A jeśli tak konkretnie nie da się ustalić tego wynagrodzenia, to właśnie najniższe wynagrodzenie jest przyjmowane za podstawę ustalenia świadczenia.

Reasumując, jeżeli macie Państwo jakieś dokumenty, z których wynika wysokość wynagrodzenia, np. jakieś odcinki z wypłaconym wynagrodzeniem, umowy o pracę itd., należałoby się od decyzji ZUS-u odwołać, a jeśli takich dokumentów nie ma, to siłą rzeczy ZUS musiał przyjąć do podstawy wyliczenia najniższe wynagrodzenie.

Dodam jeszcze, że wspomniany wyżej sąd w wyroku z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 535/14, określił, że w przypadku braku dokumentacji płacowej istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenia ubezpieczonego w oparciu o dokumentację zastępczą znajdującą się w jego aktach osobowych, tj. umowy o pracę czy angaże, w których zawarte są dane dotyczące wynagrodzenia. W takim jednak wypadku uwzględnić można tylko takie składniki, które są pewne, stałe, wypłacane były w danym okresie i w określonej wysokości. Wysokości wynagrodzenia lub danego składnika wynagrodzenia nie można zatem ustalać w sposób przybliżony, ale pewny, na podstawie konkretnego dokumentu bądź jego kopii, który zachował się w dokumentacji osobowej ubezpieczonego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »