Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Staż pracy w szczególnych warunkach i nieskorzystanie z wcześniejszej emerytury – czy wyższa emerytura?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-11-18

Jaki wpływ na wysokość wyliczanej emerytury ma fakt posiadania świadectwa wykonywania prac w warunkach szczególnych w przypadku, gdy pracownik nie skorzysta z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę, tylko wykonuje pracę w pełnym wymiarze godzin aż do osiągnięcia ogólnie obowiązującego wieku emerytalnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Staż pracy w szczególnych warunkach i nieskorzystanie z wcześniejszej emerytury – czy wyższa emerytura?

Posiadanie stażu pracy w szczególnych warunkach a wyższa emerytura w wieku ustawowym

Fakt posiadania stażu pracy w szczególnych warunkach i nieskorzystanie z wcześniejszej emerytury pozwala na uzyskanie wyższej emerytury w wieku ustawowym, a to przez doliczenie do kapitału początkowego rekompensaty.

Prawo do rekompensaty mają osoby urodzone po 1948 r., które przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 32 i 33 ustawy emerytalnej.

Przy ustalaniu tego okresu ZUS stosuje analogiczne zasady jak dla wcześniejszej emerytury na podstawie art. 32 ustawy emerytalnej.

Rekompensata nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej, emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury górniczej, emerytury z tytułu wykonywania pracy górniczej, a także emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek.

Czy możliwość ustalenie rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach wyklucza przyznanie emerytury pomostowej?

Możliwość ustalenia rekompensaty wyklucza przyznanie emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Wysokość rekompensaty uzależniona jest m.in. od:

  • liczby udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych wymienionych w ustawie emerytalnej,
  • długości okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • obniżonego wieku emerytalnego określonego dla konkretnego rodzaju takiej pracy,
  • faktycznego wieku osoby ubiegającej się o rekompensatę, ukończonego 31 grudnia 2008 r. i ustalonego w pełnych latach.

Wysokość rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach

ZUS ustala rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przy obliczaniu emerytury przysługującej po ukończeniu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie należy więc wcześniej składać wniosku o obliczenie tej rekompensaty.

Reasumując – posiadanie stażu w warunkach szczególnych pozwala na uzyskanie wyższego świadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

W sierpniu skończyłam 60 lat. Za 6 miesięcy uzyskam prawo do emerytury. Obecnie przebywam na zasiłku chorobowym. Chcę przejść na emeryturę...

Praca w gospodarstwie należącym do babci a emerytura

Planuję przejście na emeryturę zgodnie z zasadami dla urodzonych po 1948 r. Do 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego brakuje mi dwóch lat...

 

Utrata emerytury za popełnienie przestępstwa

Odszedłem ze służby w PSP i przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. W tym roku popełniłem przestępstwo (jazda pod wpływem alkoholu). Czy...

 

Warunki do spełnienia, by otrzymać emeryturę

Urodziłem się 09.05.1955. Do roku 1999 roku mam przepracowane 23 lata i 7 miesięcy, w tym 17 lat i 2 miesiące w szczególnych warunkach...

 

Wypłata emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę

Za dwa miesiące nabywam prawa emerytalne. Chcę dalej pracować u tego samego pracodawcy i pobierać emeryturę. Czy warunkiem pobierania emerytury jest...

 

Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce

Gdzie po uzyskaniu przez emeryta z Ukrainy stałego pobytu w Polsce powinien on się zgłosić (i jak wygląda procedura), aby mógł otrzymywać...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »