Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Świadczenie rehabilitacyjne dla zwolnionego pracownika

Autor: Wioletta Dyl

Mam pytanie w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego*. Od marca 2020 do października 2020 przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Uzyskałam zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności, wróciłam do pracy na jeden dzień i otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. W styczniu kończy mi się okres wypowiedzenia, w czasie którego byłam zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Jeśli wystąpię w lutym o zasiłek rehabilitacyjny, czy zostanie mi on przyznany? Czy dla zwolnionego pracownika przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie rehabilitacyjne dla zwolnionego pracownika

Warunki otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego

Kwestie świadczenia rehabilitacyjnego reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z przepisem art. 18 „Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy”. Zatem przesłanką przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalenie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Przepis art. 22 nakazuje do świadczenia rehabilitacyjnego stosować analogicznie przepis art. 13 ust. 1, który mówi, że:

„1. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;

2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;

3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1

4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.”

Zobacz również: Kto składa wniosek o świadczenie rehabilitacyjne pracownik czy pracodawca?

Świadczenie rehabilitacyjne na wypowiedzeniu i po nim

Jak widać, może Pani wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne również po okresie wypowiedzenia. Wówczas należy złożyć dokument Z-10. Jest to oświadczenie potwierdzające m.in. brak pracy zarobkowej, prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego oraz niepodleganie pod KRUS.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nadal jest Pani pracownikiem, więc aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne na wypowiedzeniu, powinna Pani złożyć odpowiedni wniosek w terenowej jednostce ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania. Po złożeniu wniosku na druku Np-7 musi Pani stawić się na badanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika. Do wniosku Np-7 należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS OL-9),
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy (ZUS N-10),
  • zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3).

Z uwagi jednak na okoliczność, iż okres wypowiedzenia upływa u Pani wraz z końcem stycznia, może Pani rozważyć wystąpienie z wnioskiem i dokumentem Z-10.

* Opis sprawy ze stycznia 2021 r.

Zobacz również: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl