Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie rehabilitacyjne po powrocie do pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-11-18

W moim przypadku zarówno pracodawca, jak i lekarz prowadzący przegapili okres pobierania zasiłku chorobowego, do którego miałem prawo do 10.02. Na L4 jestem od 13 sierpnia i mam dalsze zwolnienie do 27 lutego i może się to przeciągnąć do 13.03. Mam zamiar powrócić do pracy 28 lutego lub 14 marca. Problemem był zdolność od lekarza prowadzącego dla mojego lekarza zakładowego, obecnie już jestem w dobrej kondycji i 27 lutego lub 13 marca miałem dostać zdolność do pracy. Z tego wynika fakt, że od 10 lutego nie przysługuje mi żadne świadczenie. Na stronach ZUS-u wyczytałem, że w przypadku powrotu do pracy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje. Chciałem zapytać, czy jest sens starania się o to świadczenie, skoro wrócę do pracy wcześniej, niż zostanie w ogóle przyznane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Świadczenie rehabilitacyjne po powrocie do pracy

Co do zasady to nie na lekarzu i pracodawcy spoczywa obowiązek pamiętania o upływie okresu zasiłkowe, a na pracowniku, bowiem to on składa ewentualny wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Decyzję w sprawie świadczenia wydaje organ rentowy w oparciu o orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (I instancja) lub komisji lekarskiej tego organu, która orzeka w ramach II instancji. 

Co do zasady nie ma określonego terminu złożenia wniosku o świadczenie – jednak najlepiej, jak sugeruje ZUS, w uwadze zawartej w formularzu ZUS Np-7, złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne z kompletną dokumentacją w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej według miejsca zamieszkania, co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem pełnego okresu zasiłkowego (182 dni, 270 dni).

Niezależnie od tego, czy Pan planuje powrót do pracy, czy nie, warto złożyć wniosek o objęcie Pana świadczeniem za okres od 1.02 do końca zwolnienia. Jeśli ZUS uzna, że był Pan niezdolny do pracy, ale spełniał Pan warunki przyznania świadczenia, otrzyma Pan za ten okres zasiłek chorobowy. To, że w międzyczasie wróci Pan do pracy, nie powinno stanowić problemu, bo okresy te nie będą się pokrywać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przejście na L4 z innego tytułu

Przejście na L4 z innego tytułu

Zostałam zatrudniona w marcu na czas określony na dwa lata na umowie o pracę. W pierwszej połowie maja, poszłam na zwolnienie lekarskie...

Prawo ojca do urlopu po pół roku od porodu

Prawo ojca do urlopu po pół roku od porodu

Żona prowadzi działalność gospodarczą i nie miała prawa do urlopu macierzyńskiego. Czy w takim wypadku ojciec (umowa o pracę) ma prawo do...

Sprawa z ZUS o zwrot nienależnie pobranego świadczenia chorobowego

Sprawa z ZUS o zwrot nienależnie pobranego świadczenia chorobowego

Ubezpieczony w ZUS – współpracujący z osobą prowadzącą działalność gospodarczą – pobierał świadczenia chorobowe. ZUS kwestionuje...

Prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego

Prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego

Mam ustalone prawo do emerytury i ją pobieram. Jednocześnie jestem zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego. Czy po rozwiązaniu kontraktu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »