Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie macierzyńskie w kraju i za granicą

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-12

Czy mogę jednocześnie pobierać urlop macierzyński i rodzicielski przez 12 miesięcy w kraju i za granicą? Będąc zatrudniona za granicą (poza UE), przeszłam na urlop wypoczynkowy (zaległy i nowy), a następnie półtora miesiąca przed porodem na urlop macierzyński. Będąc na urlopie wypoczynkowym, wróciłam do kraju i zatrudniłam się. Po urodzeniu dziecka w Polsce wystąpiłam o 12-miesięczny urlop macierzyński i rodzicielski. Czy  zrobiłam to zgodnie z prawem? Czy będą jakieś konsekwencje? Czy urząd w Polsce wie o moim zasiłku za granicą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, prawo do zasiłków (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego) mają wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczeniu chorobowemu podlegać można obowiązkowo albo dobrowolnie. Obowiązkiem ubezpieczenia objęci są pracownicy (z wyłączeniem sędziów i prokuratorów) oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych (art. 11 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. Nr 137, poz. 887). Obowiązek ubezpieczenia chorobowego dotyczy osób, które zawarły umowę o pracę lub są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych także wówczas, gdy mają ustalone prawo do emerytury lub renty.

Ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek mogą podlegać (art. 11 ust. 2):

  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
  • osoby wykonujące odpłatnie pracę na postawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • duchowni.

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się (art. 8 ust. 6 usus):

  • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • twórcę i artystę,
  • osobę wykonującą wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa posługuje się różnymi określeniami na oznaczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. W odniesieniu do pracowników jest to wynagrodzenie, natomiast w odniesieniu do pozostałych ubezpieczonych – przychód. Przy czym wynagrodzenie też jest przychodem.

Jeśli więc z tytułu stosunku pracy podlegała Pani pod ubezpieczenie społeczne ZUS-u, w tym ubezpieczenie chorobowe – co jest obowiązkowe, ma Pani prawo do zasiłku bez względu na zasiłek otrzymywany z innego tytułu.

Dopóki nikt nie zakwestionuje podlegania pod ubezpieczenie społeczne w Polsce, dopóty ma Pani prawo do zasiłku.

W Polsce można otrzymać zasiłek z każdego odrębnego obowiązkowego tytułu ubezpieczenia społecznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki