Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa na zastępstwo a zasiłek macierzyński

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-05-12

Moja umowa o pracę na zastępstwo wygasa za 3 miesiące. Miesiąc temu urodziłam dziecko i aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Chcę jednak dobrowolnie rozwiązać stosunek pracy, bo nie jestem w obecnej sytuacji zainteresowana pracą. Jeśli rozwiążę umowę na zastępstwo, przysługiwał mi będzie nadal zasiłek macierzyński przez czas trwania urlopu, nawet bez aktualnego ubezpieczenia chorobowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 159) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. W tych przypadkach zasiłek może być wypłacany nie tylko w czasie trwania ubezpieczenia, ale także po jego ustaniu.

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem związanym z urodzeniem dziecka bądź przyjęciem na wychowanie dziecka w wieku do siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, zarówno w celu przysposobienia, jak i w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

W przypadku zasiłku macierzyńskiego nie występuje okres wyczekiwania. Zasiłek ten przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 180) urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

  1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

W okresie ciąży i po porodzie (w czasie urlopu macierzyńskiego) pracownica jest chroniona przed rozwiązaniem stosunku pracy. Może się jednak zdarzyć, że po porodzie sama z własnej inicjatywy rozwiąże stosunek pracy albo rozwiązanie umowy o pracę nastąpi bez wypowiedzenia z jej winy. Wówczas za okres po rozwiązaniu stosunku pracy (po ustaniu ubezpieczenia chorobowego) zasiłek macierzyński wypłaci oddział ZUS, właściwy według jej miejsca zamieszkania.

Podsumowując – Pani nabyła już prawo do zasiłku macierzyńskiego, gdyż urodziła dziecko pozostając w stosunku pracy. Nawet jeśli teraz umowa wygaśnie albo zostanie przez Panią rozwiązana – będzie Pani miała prawo do tego zasiłku, z tym że wypłacać go będzie ZUS.

W celu wypłaty zasiłku przez ZUS niezbędne jest przedłożenie:

  • skróconego odpis aktu urodzenia dziecka (choć powinien on być już przekazany do ZUS przez pracodawcę, ale osobiście radziłabym dostarczyć go ponownie),
  • świadectwa pracy albo innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy,
  • zaświadczenia płatnika składek (pracodawcy) wystawione na druku ZUS Z-3.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »