Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie choroby zawodowej podczas zasiłku przedemerytalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-09-29

Mam 59 lat obecnie przebywam na zasiłku przedemerytalnym (od lipca 2016). W 2015 roku zostałam zwolniona z pracy – likwidacja stanowiska pracy. Pół roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Komisja ZUS przyznała mi 1 miesiąc świadczenia rehabilitacyjnego. Odwołam się od decyzji i następna komisja stwierdziła, że mogę pracować. W odwołaniu napisałam, że staram się o chorobę zawodową. Postępowanie prowadzone było w toku. Obecnie po badaniach w instytucie medycyny pracy stwierdzono chorobę pochodzenia zawodowego. Decyzję o przyznaniu choroby zawodowej otrzymałam w kwietniu 2017 r. Chcę złożyć w ZUS-ie zaświadczenie o pogorszeniu stanu zdrowia, wniosek o rentę i ustalenie choroby zawodowej. Czy będąc na zasiłku przedemerytalnym, mogę to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy na skutek choroby zawodowej przysługuje renta z tytułu tej niezdolności. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy wypadkowej przy ustalaniu prawa do renty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy emerytalnej.

Zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 ustawy emerytalnej renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki – m.in. jest niezdolny do pracy.

Fakt, iż ma Pani chorobę zawodową, nie czyni Pani automatycznie niezdolnej do pracy.

Orzeczenie o niezdolności do pracy uzasadniającej przyznanie prawa do renty wydaje lekarz orzecznik ZUS, biorąc pod uwagę charakter i stopień naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania odzyskania zdolności do pracy.

Musi Pani więc złożyć wniosek do ZUS-u o rentę z tytułu choroby zawodowej. Osoba pobierająca zasiłek lub świadczenie przedemerytalne może jednoczenie posiadać prawo do renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »