Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanie stosunku pracy a L4

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-18

Pracuję na umowę o pracę, która wygasa za niecałe 4 miesiące. Jednakże czeka mnie poważna operacja i będę musiał udać się na L4, które przypadnie na koniec umowy, a w tej sytuacji kolejnej nie otrzymam. Lekarz mówi, że w moim przypadku zwolnienie osiągnie maksymalną długość 182 dni. Jak w tej sytuacji przedstawia się kontynuowanie L4 po wygaśnięciu umowy? Kiedy otrzymam świadectwo pracy – po wygaśnięciu umowy, czy zakończeniu L4? Co z ubezpieczeniem zdrowotnym? I co w sytuacji, gdy po zakończeniu chorobowego będę chciał zarejestrować się jako bezrobotny w UP? Czy otrzymam zasiłek, mimo że nie zgłoszę się zaraz po ustaniu stosunku pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po ustaniu stosunku pracy Pana zasiłek chorobowy będzie nadal wypłacany. Fakt ustania stosunku pracy, czyli tytułu ubezpieczenia, nie powoduje, że nie ma Pan prawa do zasiłku chorobowego.

Konieczne jest spełnienie kilku warunków. Zgodnie z treścią ustawy zasiłkowej:

„Art. 6. 1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. 2. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach;

2) z powodu przebywania w:

a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,

b) stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Art. 7. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.”

Jeśli zacznie Pan chorować w trakcie trwania umowy, po jej ustaniu zasiłek wypłaca nadal ZUS, i to tam należy przedłożyć kolejne zwolnienie.

Podstawa wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia może się zmienić.

Świadectwo pracy otrzyma Pan natychmiast po zakończeniu okresu umowy, z terminem na zakończenie umowy. Świadczenie chorobowe czy zasiłek chorobowy nie powodują wydłużenia okresu zatrudnienia.

Całościowo ma Pan prawo do zasiłku chorobowego przez 182 dni. Nie 182 dni po ustaniu zatrudnienia. Łączny okres pobierania zasiłku nie może przekroczyć tego okresu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zasadniczo ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym.

Osobie przebywającej na zasiłku chorobowym ZUS wystawia zaświadczenie informujące o wypłacie zasiłku, na podstawie którego były pracownik ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego do ostatniego dnia zwolnienia.

Co do ostatniego pytania: Osoba bezrobotna na dzień rejestracji nie może przebywać na zasiłku chorobowym, macierzyńskim czy też świadczeniu rehabilitacyjnym. Może Pan złożyć dokumenty do UP, ale razem z nimi zaświadczenie o pobieraniu zasiłku chorobowego. Jeśli ZUS uzna, że poszukuje Pan pracy – cofnie Panu prawo do zasiłku chorobowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Podstawa wyliczenia zasiłku chorobowego

Otrzymałem od swojego pracodawcy taką informację w sprawie wyliczenia zasiłku chorobowego: „Zasiłek chorobowy liczony jest od podstawowego...

 

Czy mogę wrócić do pracy mimo L4 z powodu ciąży?

Jestem na L4 z powodu ciąży. Czy mogę mimo to wrócić do pracy? Czy muszę mieć ciągłość zwolnień, czy może być w nich przerwa, skoro nie mam...

 

Składki w KRUS i ZUS a zasiłek macierzyńskiego

Moja żona była ubezpieczona przez ostatnie 3 lata w KRUS-ie jako małżonka rolnika (ziemia jest tylko na mnie). Opłacała z tego tytułu wszystkie...

 

Potrącanie przez ZUS zaległości z zasiłku macierzyńskiego

Moja narzeczona prowadzi działalność gospodarczą, ma pracowników i spore zaległości w ZUS-ie (nie płaci bieżących składek). Ma tytuły...

 

Opieka nad żoną po porodzie a prowadzenie działalności

Jestem zatrudniony na czas nieokreślony, dodatkowo prowadzę własną działalność gospodarczą. Obecnie żona urodziła dziecko, otrzymałem ze...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »