Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie prawa do pełnej emerytury oraz podwyżki świadczeń

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-05

Urodziłem się w kwietniu 1957 r., mam ukończoną 5-letnią szkołę średnią. Byłem zatrudniony w jednostkach PKP od 1977, w tym od 1978 do 2015 pracowałem jako członek drużyn trakcyjnych (pomocnik, maszynista). Od 01.02.2015 otrzymałem emeryturę pomostową, ponieważ nie spełniałem wymagań zdrowotnych. Czy po ukończeniu 60. roku życia w kwietniu br. będę mógł uzyskać prawo do pełnej emerytury oraz podwyżki świadczeń? Czy muszę o to wystąpić do ZUS-u?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo uprzejmie dziękuję za dotychczasową pomoc. Odpowiedź jest wyczerpująca mimo, że problem jest bardzo szeroki.
Janina
Bardzo dziękuję. :) Odpowiedz wyczerpująca - jestem zadowolona
Grażyna
Porada prawna konkretna, odpowiedź wyczerpująca, z podaniem podstawy prawnej. Usługa wykonana w ustalonym terminie. Zdecydowanie polecam.
Barbara, 55 lat
Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata

Rozumiem, że chodzi Panu o wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 60 lat na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej:

„Art. 184. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz

2) okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27”.

Szczególny charakter lub szczególne warunki pracy zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983r. Nr 8 poz. 43 ze zm.). Zgodnie z § 4 ust. 1 ww/ rozporządzenia „pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A stanowiącym załącznik do rozporządzenia, nabywa prawo do emerytury, jeżeli osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat i mężczyzn i ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach”. Natomiast przepis § 2 rozporządzenia stanowi, że „okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z uwagi na fakt, iż urodził się Pan po dniu 31 grudnia 1948 r., wysokość należnej emerytury zostanie obliczona według nowych zasad, określonych w art. 26 ustawy emerytalnej. Nie wiem, czy będzie ona wyższa niż obecne świadczenie, czy nie. Od dnia nabycia prawa do wcześniejszej emerytury nastąpi wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego.

Musi Pan złożyć stosowny wniosek do ZUS-u, jeśli spełnia Pan kryteria ustawy – 15 lat w szczególnych warunkach, 25 lat pracy na 1 stycznia 1999 roku. Tylko wówczas otrzyma Pan wcześniejszą emeryturę. Nauka w szkole średniej nie podlega uwzględnieniu do łącznego stażu pracy uprawniającego do emerytury. Być może są podstawy do doliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Szkoła policealna a lata pracy

Czy 2-letnia szkoła policealna liczy się do lat pracy (chodzi o emeryturę)?

Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Mąż jest na wcześniejszej emeryturze. Ie mąż może dorobić do swojej emerytury w nie swoim zakładzie pracy? Jest to emeryt z wcześniejszą...

Przejście na emeryturę nauczyciela z art. 88 KN

Czy mogę przejść na emeryturę z artykułu 88 KN? Mam 59 lat, w tym roku skończę 37 lat pracy. Do 31 grudnia 2008 roku nie złożyłam podania...

Brak opłacania składek na FEP

Pracowałem jako monter instalacji gazowych i kierowca pojazdu uprzywilejowanego pogotowia gazowego. Od 2009 r. zakład pracy nie opłacał składek na FEP,...

Ustalenie terminu początkowego okresu ochronnego

Od kiedy zaczyna się dla mnie okres ochronny przed emeryturą? Jestem kobietą, urodziłam się 21 stycznia 1959 roku. Proszę o ustalenie terminu...

Pomoc w gospodarstwie babci a staż pracy

W latach 1972–1975 odbywałem naukę w szkole średniej, jednocześnie pomagałem w gospodarstwie rolnym mojej babci, które miało 12 arów...

Emerytura opiekuna dziecka niepełnosprawnego

Pracownik jest opiekunem dziecka niepełnosprawnego i otrzymuje świadczenie. Jednocześnie pracuje, ale chce złożyć wniosek do ZUS-u o emeryturę...

Okres bez odprowadzania składek a staż pracy

Chciałbym przejść w wieku 60 lat na wcześniejszą  emeryturę z racji pracy wykonywanej w szczególnych warunkach. Przez 6 miesięcy miałem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »