Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki przejścia na emeryturę pomostową

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-02-24

W listopadzie skończę 57 lat, przepracowałam w banku 35 lat. Od 2003 r. prowadzę równocześnie działalność gospodarczą. Bank rozwiązał ze mną umowę o pracę, powołując się na art. 53 § 1 pkt 1 lit b Kodeksu pracy – dopadła mnie ciężka choroba i 13 miesięcy przebywałam na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym. Od zakończenia leczenia prowadzę dalej bar i płacę składki do ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety stan mojego zdrowia znowu się pogorszył i jestem skłonna zakończyć działalność. Czy spełniam warunki do przejścia na emeryturę pomostową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z możliwości przejścia na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach może skorzystać ten, kto spełnia łącznie następujące warunki:

  • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
  • ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
  • udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
  • posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac,
  • rozwiązał stosunek (stosunki) pracy.

Przy ustalaniu co najmniej 15-letniego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze sumuje się okresy pracy:

  • przebyte przed dniem 1 stycznia 2009 r., jako okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu dotychczasowych przepisów, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • przebyte zarówno przed 1 stycznia 2009 r., jak i po 31 grudnia 2008 r. okresy pracy wymienionej w nowych wykazach prac, stanowiących załączniki do ustawy.

Emerytura pomostowa przysługuje wyłącznie pracownikowi. Oznacza to, że sumowane – w zakresie ustalenia stażu pracy w szczególnych warunkach – są tylko lata zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców – w celu nabycia prawa do tej emerytury – musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Przyznanie emerytury pomostowej nie jest uzależnione od tego, czy osoba wnioskująca o to świadczenie była przed przejściem na emeryturę zatrudniona w ramach stosunku pracy. Prawo do emerytury pomostowej może więc nabyć również wtedy, gdy przed zgłoszeniem wniosku prowadziła, np. pozarolniczą działalność, działalność rolniczą, a także wtedy, gdy nie była w tym czasie aktywna zawodowo.

Nie wydaje mi się, aby spełniała Pani pozostałe warunki – w szczególności okres pracy w szczególnych warunkach. Wiek i lata pracy – owszem. Może jednak nie dysponuję całością informacji o Pani zatrudnieniu, proszę więc to ewentualnie jeszcze sprawdzić, zapoznając się z treścią WYKAZU A („Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego”) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz załącznikami do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (poz. 1656). Dokumenty te są ogólnie dostępne w sieci.

Stan prawny z 10.07.2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przeliczanie emerytury nauczycielskiej

Od 1977 r. pracowałem w szkole, w 2007 r. przeszedłem na emeryturę nauczycielską. W tym czasie pracowałem na część etatu przez prawie 3 lata....

 

Zaliczenie opłacania składek na KRUS do okresu składkowego

Mam 61 lat, przepracowałem 10 lat w szczególnych warunkach, poza tym ogólnie mam 16 lat okresu składkowego i ostatnie 10 lat opłacam KRUS. Czy...

 

Przeliczenie odwieszonej emerytury

Przeliczenie odwieszonej emerytury

Cztery lata temu, po ukończeniu 60 lat wystąpiłem z wnioskiem do ZUS o przyznanie mi wcześniejszej emerytury. Otrzymałem decyzję o wysokości...

Jak przeliczyć emeryturę?

Od kilku lat jestem na emeryturze nauczycielskiej. Prowadzę jednocześnie działalność gospodarczą, opłacam składki zdrowotne. Mam 63 lata. Jak przeliczyć...

 

Praca w polu jako okres uzupełniający do emerytury?

Praca w polu jako okres uzupełniający do emerytury?

W latach 1972–1975 pracowałem w gospodarstwie rolnym razem z rodzicami. Gospodarstwo i dom, w którym mieszkaliśmy, należały do...

Emerytura kolejowa

Mam 62 lata. Przepracowanych lat pracy razem mam 40, w tym ponad 16 lat w przedsiębiorstwie kolei PKP. W czasie pracy dla PKP byłem delegowany do...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »