Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytka jako osoba współpracująca w prowadzonej przez męża działalności gospodarczej

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2015-02-22

Prowadzę działalność gospodarczą, żona jest zgłoszona jako osoba współpracująca. Żona jest na wcześniejszej emeryturze, pobiera ją częściowo. W rozliczeniu żony za zeszły rok ZUS przyjął, iż jej przychód comiesięczny z tytułu bycia osobą współpracującą wyniósł 60% średniego wynagrodzenia.Załączyłem zestawienie uzyskanych przez żonę przychodów (zestawienie faktur VAT), ale ZUS to nie interesuje, tylko obstawia wciąż przy 60% średniego wynagrodzenia. Czy ZUS ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma w tym przypadku słuszność. Ponieważ żona przebywa na tzw. wcześniejszej emeryturze, jej świadczenie może ulec zawieszeniu lub zmniejszeniu w przypadku uzyskiwania przychodów przekraczających ustawowe progi. Sposób kalkulacji przychodów wskazany jest w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z tym przepisem prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu – na zasadach określonych w ustawie – w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (nie zaś faktycznie uzyskany przychód ustalony na podstawie faktur i rachunków). Zawieszenie świadczenia nie powoduje uzyskiwanie honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Ponieważ, jak Pan wspomina, żona podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca, będzie traktowana w tym przypadku tak samo jak osoba prowadząca działalność; zatem jej przychodem (dla celów zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia) będzie podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne (60% przeciętnego wynagrodzenia).

Reasumując, postępowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest prawidłowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Rozwód a opłaty za pobyt w DPS

Od 3 lat otrzymuję informację o wzroście kosztów utrzymania mojego byłego męża w DPS, które ponosi gmina. Problem w tym, że DPS nie ma...

 

Cofnięcie wydanego przez ZUS formularza A1, konsekwencje

Prowadzę działalność gospodarczą i wykonuję pracę w Polsce i w Szwecji. Za ostatni okres A1 nie wypracowałem obrotu 25% w Polsce....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »