Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach

Marek Gola • Opublikowane: 2015-09-16

Czy mając działalność gospodarczą można ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach? Mam działalność od 1995 r. i pracuję jako operator dźwigu. Czy te lata można doliczyć, aby udokumentować 15 lat pracy w szczególnych warunkach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwanej dalej ustawą oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą od 1995 r. i pracuje na stanowisku operatora dźwigowego. Pana wolą było zaliczenie lat pracy na ww. stanowisku jako pracy w szczególnych warunkach.

Emerytura, o której mowa wyżej, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Zatem, jeżeli w dniu 31 grudnia 1998 r. miał Pan 15 lat pracy w szczególnych warunkach oraz staż pracy 25 lat, jak również nie przystąpił Pan do otwartego funduszu emerytalnego (lub przekaże środki na rzecz budżetu państwa) będzie się Pan mógł ubiegać o emeryturę.

Należy również wskazać, iż prace, które są uznane za pracę w warunkach szczególnych zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Proszę również pamiętać, iż aby praca została zakwalifikowana do pracy w szczególnych warunkach musiała ona być świadczona stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Staż pracy w warunkach szczególnych należy udowodnić przed ZUS-em za pomocą dokumentów – świadectw pracy i zaświadczeń wydawanych przez pracodawców, jeżeli ZUS odmówi prawa do emerytury można wnosić odwołanie do sądu, wtedy okoliczność pracy w szczególnych warunkach można udowadniać poza dokumentami, również zeznaniami świadków.

Powszechnie przyjmuje się jednak, iż praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nie ma charakteru pracy w szczególnych warunkach. Stanowisko takie prezentowane jest nadto przez sądy. Jako przykład należy podać wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt III AUs 884/12 w którego tezie wskazano, iż „do stażu pracy w warunkach szczególnych nie podlegają okresy świadczenia pracy w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, na własny rachunek i ryzyko osoby ją prowadzącej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlega nikomu służbowo, może zatem samodzielnie decydować o dysponowaniu swoim czasem”.

Nie ma przy tym znaczenia, czy wykonywana przez Pana praca w rzeczywistości była pracą w szczególnych warunkach i zgodnie z wykazami z rozporządzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Emerytura po mężu

Emerytura po mężu

Mam przyjaciółkę. Obydwoje jesteśmy samotnymi, w pełni niezależnymi emerytami bez zobowiązań opiekuńczych. Każde z nas ma mieszkanie, gdzie jest...

Brak na świadectwie pracy wpisu o pracy w szkodliwych warunkach

Mam 60 lat, przepracowałem na stacji paliw w sumie 34 lata, w tym jako ajent CPN 18 lat, pozostałe 16 lat jako pracownik – sprzedawca na stacjach...

 

Dobrowolne rozwiązanie umowy przez nauczyciela idącego na emeryturę

Jestem nauczycielem, 31.12.2008 roku spełniłem warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela oprócz rozwiązania stosunku pracy....

 

Emerytura nauczycielska na starych zasadach

Emerytura nauczycielska na starych zasadach

Jestem nauczycielem z 36-letnim stażem pracy pedagogicznej. Mam 59 lat. Ponieważ chciałabym jeszcze pracować, interesuje mnie ostateczny termin,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »