Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach

Marek Gola • Opublikowane: 2015-09-16

Czy mając działalność gospodarczą można ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach? Mam działalność od 1995 r. i pracuję jako operator dźwigu. Czy te lata można doliczyć, aby udokumentować 15 lat pracy w szczególnych warunkach?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwanej dalej ustawą oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą od 1995 r. i pracuje na stanowisku operatora dźwigowego. Pana wolą było zaliczenie lat pracy na ww. stanowisku jako pracy w szczególnych warunkach.

Emerytura, o której mowa wyżej, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Zatem, jeżeli w dniu 31 grudnia 1998 r. miał Pan 15 lat pracy w szczególnych warunkach oraz staż pracy 25 lat, jak również nie przystąpił Pan do otwartego funduszu emerytalnego (lub przekaże środki na rzecz budżetu państwa) będzie się Pan mógł ubiegać o emeryturę.

Należy również wskazać, iż prace, które są uznane za pracę w warunkach szczególnych zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Proszę również pamiętać, iż aby praca została zakwalifikowana do pracy w szczególnych warunkach musiała ona być świadczona stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Staż pracy w warunkach szczególnych należy udowodnić przed ZUS-em za pomocą dokumentów – świadectw pracy i zaświadczeń wydawanych przez pracodawców, jeżeli ZUS odmówi prawa do emerytury można wnosić odwołanie do sądu, wtedy okoliczność pracy w szczególnych warunkach można udowadniać poza dokumentami, również zeznaniami świadków.

Powszechnie przyjmuje się jednak, iż praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nie ma charakteru pracy w szczególnych warunkach. Stanowisko takie prezentowane jest nadto przez sądy. Jako przykład należy podać wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt III AUs 884/12 w którego tezie wskazano, iż „do stażu pracy w warunkach szczególnych nie podlegają okresy świadczenia pracy w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, na własny rachunek i ryzyko osoby ją prowadzącej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlega nikomu służbowo, może zatem samodzielnie decydować o dysponowaniu swoim czasem”.

Nie ma przy tym znaczenia, czy wykonywana przez Pana praca w rzeczywistości była pracą w szczególnych warunkach i zgodnie z wykazami z rozporządzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmiana formy organizacyjnej szpitala

Jestem pielęgniarka i pracuję w szpitalu, który przekształcił się już w spółkę, ale pracownicy mają zatrudnienie jeszcze na starych...

Emerytura po mężu

Mam przyjaciółkę. Obydwoje jesteśmy samotnymi, w pełni niezależnymi emerytami bez zobowiązań opiekuńczych. Każde z nas ma mieszkanie, gdzie jest...

Zmiana etatu na działalność przez emeryta

Jestem emerytem wojskowym z niepełną wysługą. Aktualnie pracuję na umowę o pracę i zarabiam dodatkowo ponad 130% przeciętnego miesięcznego...

Brak na świadectwie pracy wpisu o pracy w szkodliwych warunkach

Mam 60 lat, przepracowałem na stacji paliw w sumie 34 lata, w tym jako ajent CPN 18 lat, pozostałe 16 lat jako pracownik – sprzedawca na stacjach...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »