Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do zwrotu zasiłku chorobowego za podpis na fakturze

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-21

Podczas kontroli ZUS inspektor stwierdził, że będąc na zwolnieniu lekarskim złożyłem podpis na fakturze zakupowej, co jest prawdą. Wyjaśnię, że nieopacznie podpisałem wtedy fakturę w sytuacji, gdy pracownik przyjmujący towar nie posiadał pieniędzy na zapłatę i dowiozłem mu je, a podpis złożyłem odruchowo. Dzisiaj otrzymałem wezwanie do zwrotu zasiłku chorobowego za rok 2014. Co mogę zrobić w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2005 r. (I UK 370/04) pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego (...), jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy i zarazem pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim.

Co do zasady, w orzecznictwie i doktrynie przyjęło się, że jedynie wykonywanie formalnoprawnych czynności związanych z funkcjonowaniem własnej firmy w okresie choroby osoby prowadzącej działalność, nie powoduje utraty przez nią prawa do zasiłku. Poza tym każde działanie chorego noszące znamiona wykonywania zadań, które należą do jego obowiązków, powoduje utratę zasiłku za cały okres choroby (a nie tylko za ten jeden konkretny dzień).

W opinii Sądu Najwyższego samo podpisywanie faktur nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonywał w trakcie zwolnień lekarskich pracy zarobkowej – nie nadzorował zatrudnionych pracowników, nie obsługiwał klientów, nie dokonywał zaopatrzenia sklepu – prawo do zasiłku nadal mu przysługuje, a samo podpisywanie dokumentów finansowych sporządzonych przez inną osobę nie może być traktowane jako wykonywanie działalności gospodarczej.

Jeśli więc jest Pan przedsiębiorcą i podpisał Pan fakturę, której podpisanie było konieczne do funkcjonowania firmy i której nie mógł podpisać nikt inny – wówczas może Pan spróbować odwołać się od decyzji ZUS. Jednak odwołanie nie gwarantuje Panu wygranej, bo orzecznictwo sądowe nie jest niestety w tej kwestii jednolite.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Świadczenie macierzyńskie w kraju i za granicą

Czy mogę jednocześnie pobierać urlop macierzyński i rodzicielski przez 12 miesięcy w kraju i za granicą? Będąc zatrudniona za granicą (poza...

 

Kiedy nie przelicza się ponownie wysokości zasiłku chorobowego

1 kwietnia zakończył mi się okres zasiłku chorobowego po 182 dniach choroby. W dniach 2-5 kwietnia przebywałam na urlopie, zaś 6 kwietnia przedstawiłam...

 

Kontrolowanie przez przełożonego podczas L4

Kontrolowanie przez przełożonego podczas L4

Jestem funkcjonariuszem Straży Pożarnej. Po 16 latach pracy sytuacja w mojej firmie zrobiła się bardzo niedobra, wręcz frustrująca, ze strony...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »