Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Współpraca z byłym pracodawcą a preferencyjne składki ZUS

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-11-06

Chciałabym dopytać o preferencyjne składki ZUS. Jeżeli rozpocznę działalność gospodarczą, a będę wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy inne niż były na umowie o pracę, jednak jedna z usług pokrywa się z umową-zlecenia, którą miałam przez okres tymczasowy (2–3 miesięcy), to dyskwalifikuje mnie to z preferencyjnych składek? Czy wchodzi w grę taka współpraca z byłym pracodawcą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przepisy powyższe nie mają zastosowania do osób, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z treści komentowanego przepisu przepisu wynika, że tylko umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę wyklucza stosowanie obniżonej podstawy wymiaru składek.

W związku z tym, jeśli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie działalności obie strony łączyła umowa cywilnoprawna (np. umowa-zlecenia lub inna umowa, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia), przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi przewidzianej w przepisie. Prawo to przysługuje mu nawet wtedy, gdy w zakresie prowadzonej obecnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje na rzecz byłego zleceniodawcy te same czynności, które były przedmiotem umowy-zlecenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zmiany okresów przedawnienia składek ZUS

Pracuję na umowę o pracę od ponad 20 lat. W latach 1999-2005 miałem dodatkowo działalność gospodarczą. Teraz ZUS wszczął wobec mnie...

 

Choroba i zawieszenie działalności a składki

Prowadzę działalność gospodarczą. Nagle zachorowałem i byłem 4 tygodnie w szpitalu, teraz jestem na L4. Nie mam szans na wyleczenie, nastawiam się...

 

Pismo z ZUS z żądaniem zaległych składek

W 2004 r. zgłosiłam do ZUS-u działalność gospodarczą. Ze względu na różne problemy finansowe nie płaciłam obowiązkowego ubezpieczenia. Z opieki...

 

Self-employed w UK a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Jestem zatrudniony w formie self-employed w UK. Zamierzam przenieść się na stałe do Polski, ale w dalszym ciągu będę pracował...

 

Dziedziczenie składek ZUS

Dziedziczenie składek ZUS

Moje pytanie dotyczy dziedziczenia składek ZUS po zmarłym ojcu . Tato nigdy nie pobierał renty ani emerytury, zginął w wypadku. Po jego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »