Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Współpraca z byłym pracodawcą a preferencyjne składki ZUS

Autor: Marta Handzlik

Chciałabym dopytać o preferencyjne składki ZUS. Jeżeli rozpocznę działalność gospodarczą, a będę wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy inne niż były na umowie o pracę, jednak jedna z usług pokrywa się z umową-zlecenia, którą miałam przez okres tymczasowy (2–3 miesięcy), to dyskwalifikuje mnie to z preferencyjnych składek? Czy wchodzi w grę taka współpraca z byłym pracodawcą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Współpraca z byłym pracodawcą a preferencyjne składki ZUS

Obniżona podstawa wymiaru składek

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przepisy powyższe nie mają zastosowania do osób, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zobacz również: Nadpłata składek ZUS

Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy a preferencyjne składki ZUS

Z treści komentowanego przepisu przepisu wynika, że tylko umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę wyklucza stosowanie obniżonej podstawy wymiaru składek.

W związku z tym, jeśli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie działalności obie strony łączyła umowa cywilnoprawna (np. umowa-zlecenia lub inna umowa, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia), przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi przewidzianej w przepisie. Prawo to przysługuje mu nawet wtedy, gdy w zakresie prowadzonej obecnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje na rzecz byłego zleceniodawcy te same czynności, które były przedmiotem umowy-zlecenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl