Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wstrzymanie zasiłku chorobowego po odwieszeniu działalności

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-03-30 • Aktualizacja: 2021-12-20

Mąż w trakcie zasiłku chorobowego zawiesił działalność gospodarczą. Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego otrzymał świadczenie rehabilitacyjne. W trakcie świadczenia rehabilitacyjnego odwiesił działalność gospodarczą, zatrudniając syna jako współpracującego, po to, aby nie stracić klientów. ZUS automatycznie wstrzymał zasiłek. Czy miał do tego prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wstrzymanie zasiłku chorobowego po odwieszeniu działalności

Odwieszenie uprzednio zawieszonej działalności gospodarczej w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (czyli do odwieszenia działalności).

Zgodnie z art. 17 ustawy zasiłkowej ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Utrata prawa do zasiłku następuje bez względu na to, czy wykonywana praca szkodzi zdrowiu chorego lub powoduje możliwość przedłużenia okresu niezdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jest więc okresem niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, trwającej po wyczerpaniu okresu wypłaty zasiłku chorobowego, orzeczonej przez lekarza orzecznika ZUS.

Wykonywanie pracy zarobkowej w czasie orzeczonej niezdolności do pracy

Za wykonywanie pracy zarobkowej (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) uważa się czynności związane z prowadzeniem zakładu, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Na zajęcia te składają się czynności polegające na wykonywaniu prac objętych działalnością zakładu oraz związane z jego prowadzeniem, w tym między innymi (czyli jest to katalog otwarty):

  • nadzór nad pracownikami,
  • wydawanie dyspozycji i wskazówek zatrudnionym pracownikom,
  • zatrudnianie pracowników.

Pani mąż, zawieszając działalność, zaprzestał jej prowadzenia (na czas określony). Odwieszając ją i dokonując zatrudnienia pracownika, dał ZUS-owi sygnał, że wykonuje pracę, co mogło skutkować odebraniem świadczenia.

Niestety bez decyzji ZUS-u w tej sprawie nie jestem w stanie powiedzieć, czy ZUS miał prawo tak zinterpretować działania Pani męża. Jeśli otrzymali Państwo decyzję od ZUS-u, proszę o jej przesłanie. Jeśli takiej decyzji Państwo nie otrzymali – proszę o nią wystąpić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »