Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygranie sprawy z ZUS a moment zwolnienia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-11-09

Wygrałem sprawę z ZUS o przyznanie emerytury. Na infolinii poradzono mi, by nie rozwiązywać stosunku pracy do momentu otrzymania decyzji. Czy w tej sytuacji mogę się jednak spokojnie zwolnić, dostarczyć świadectwo pracy i czekać na decyzję? Nie „opłaca” mi się chodzić do pracy, bo emerytura będzie wyższa niż moje obecne zarobki. Dodam też, że odprawę mam dopiero dostać, gdy dostarczę decyzję z ZUS.

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się w ZUS na podstawie wniosku zainteresowanego. Zasadą jest, że organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Trzydziestodniowy termin płynie od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Dzień, w którym nastąpi wyjaśnienie ostatniej okoliczności, nie jest uwzględniany przy obliczaniu tego terminu.

Przepisy szczegółowo określają termin wydania pierwszej decyzji. Natomiast kolejne decyzje powinny być wydawane zgodnie z zasadami o załatwianiu spraw określonych w postępowaniu administracyjnym. Organ rentowy ma obowiązek załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Przepisy prawa stanowią także, ze nawet jeśli ZUS wyda decyzję o przyznaniu emerytury – zawiesi ją do czasu, aż nie rozwiąże Pan stosunku pracy. Jednakże w sytuacji, gdy rozwiąże Pan stosunek pracy przed otrzymaniem decyzji, ZUS zacznie emeryturę wypłacać od razu po przyznaniu do niej prawa.

Dlatego jak tylko rozwiąże Pan stosunek pracy i otrzyma decyzję – zostanie Panu wypłacona emerytura.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Proszę jednak pamiętać, ze wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy nie ma wpływu na szybkość wydania decyzji przez ZUS. Organ ten ma co najmniej 30 dni na załatwienie sprawy, a zdarza się, że emeryt oczekuje dłużej. Dlatego też przypuszczam, ze rada Pani w ZUS-ie dotyczyła sytuacji, gdy po rozwiązaniu stosunku pracy, a przed wydaniem decyzji zostanie Pan bez środków do życia.

Jednak oczywiście może Pan rozwiązać stosunek pracy już teraz – emeryturę i tak Pan otrzyma.

Zgodnie z art. 921 ustawy Kodeks pracy „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”.

Przepis ten wskazuje, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że pracownik, który odprawę taką otrzymał, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Jeśli wiec rozwiąże stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę – to w tym momencie nabędzie do niej prawo.

Zasadą ogólną jest – ale tylko w odniesieniu do odprawy emerytalnej w ścisłym tego słowa znaczeniu – że roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później (por. wyrok SN z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 508/97).

Słowem – odprawa należy się Panu od dnia rozwiązania stosunku pracy, a nie od dnia wydania decyzji przez ZUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Świadczenie dla pracownika kopalni

Urodziłem się w 1952 r. Zgodnie z opinią urzędnika nabyłem prawo do emerytury już kilka miesięcy temu, skoro w 1999 r. miałem ponad 25 lat...

Praca w szczególnych warunkach a emerytura

Brakuje mi około 5 miesięcy do wymaganych 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Pełniąc zasadniczą służbę wojskową wykorzystywano nas do prac...

Praca w gospodarstwie należącym do babci a emerytura

Planuję przejście na emeryturę zgodnie z zasadami dla urodzonych po 1948 r. Do 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego brakuje mi dwóch lat...

Ile dostanę emerytury, jeśli przejdę na nią rok wcześniej?

Obecnie pracuję, ale w niedługo kończę 65 lat i wybieram się na 50% emeryturę przez okres 11 miesięcy, bo tyle mam dopracować zgodnie z nową...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »