Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygranie sprawy z ZUS a moment zwolnienia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-11-09

Wygrałem sprawę z ZUS o przyznanie emerytury. Na infolinii poradzono mi, by nie rozwiązywać stosunku pracy do momentu otrzymania decyzji. Czy w tej sytuacji mogę się jednak spokojnie zwolnić, dostarczyć świadectwo pracy i czekać na decyzję? Nie „opłaca” mi się chodzić do pracy, bo emerytura będzie wyższa niż moje obecne zarobki. Dodam też, że odprawę mam dopiero dostać, gdy dostarczę decyzję z ZUS.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się w ZUS na podstawie wniosku zainteresowanego. Zasadą jest, że organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Trzydziestodniowy termin płynie od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Dzień, w którym nastąpi wyjaśnienie ostatniej okoliczności, nie jest uwzględniany przy obliczaniu tego terminu.

Przepisy szczegółowo określają termin wydania pierwszej decyzji. Natomiast kolejne decyzje powinny być wydawane zgodnie z zasadami o załatwianiu spraw określonych w postępowaniu administracyjnym. Organ rentowy ma obowiązek załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Przepisy prawa stanowią także, ze nawet jeśli ZUS wyda decyzję o przyznaniu emerytury – zawiesi ją do czasu, aż nie rozwiąże Pan stosunku pracy. Jednakże w sytuacji, gdy rozwiąże Pan stosunek pracy przed otrzymaniem decyzji, ZUS zacznie emeryturę wypłacać od razu po przyznaniu do niej prawa.

Dlatego jak tylko rozwiąże Pan stosunek pracy i otrzyma decyzję – zostanie Panu wypłacona emerytura.

Proszę jednak pamiętać, ze wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy nie ma wpływu na szybkość wydania decyzji przez ZUS. Organ ten ma co najmniej 30 dni na załatwienie sprawy, a zdarza się, że emeryt oczekuje dłużej. Dlatego też przypuszczam, ze rada Pani w ZUS-ie dotyczyła sytuacji, gdy po rozwiązaniu stosunku pracy, a przed wydaniem decyzji zostanie Pan bez środków do życia.

Jednak oczywiście może Pan rozwiązać stosunek pracy już teraz – emeryturę i tak Pan otrzyma.

Zgodnie z art. 921 ustawy Kodeks pracy „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”.

Przepis ten wskazuje, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że pracownik, który odprawę taką otrzymał, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Jeśli wiec rozwiąże stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę – to w tym momencie nabędzie do niej prawo.

Zasadą ogólną jest – ale tylko w odniesieniu do odprawy emerytalnej w ścisłym tego słowa znaczeniu – że roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później (por. wyrok SN z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 508/97).

Słowem – odprawa należy się Panu od dnia rozwiązania stosunku pracy, a nie od dnia wydania decyzji przez ZUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »