Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyliczenie dochodu na osobę przez pracownika MOPS-u

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-03-17

Złożyłam wniosek na alimenty z funduszu alimentacyjnego. Pani w MOPS-ie wydała decyzją odmowną z powodu przekroczenia progu dochodowego. Czy jej wyliczenia (dochód według niej wynosi 749 zł) są prawidłowe? Twierdzi, że nie odjęła należnego podatku, gdyż miałam odpis na dziecko. Moje dochody w 2015 r. to: przychód: 24 928,38, koszty: 4972,70, dochód: 19 955,68, zaliczka na podatek: 1655, składki społeczne: 64,80, składki zdrowotne: 1926,91. Ilość osób w rodzinie: 2 osoby.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zgodnie z art. 2 pkt 4, 5, 5a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. 2016.169):

„Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) dochodzie – oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych;

5) dochodzie rodziny – oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych;

5a) dochodzie członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3–4a”.

Na mocy art. 9 ust. 2 ww. ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odwołuje się zatem do legalnej definicji dochodu z ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o świadczeniach rodzinnych. Art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

„a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, (…)

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: (…)

  • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych” (art. 27 f ust. 8 w zw. z ust. 2 stanowi o uldze prorodzinnej).

Według powyższego w dochodzie wyliczanym na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych uwzględnia się kwoty otrzymane tytułem ulgi prorodzinnej.

Tym samym pracownik wyliczający Państwa dochód nie mógł pominąć kwot uzyskanych z tytułu ulgi za 2015, wyliczając dochód na okres zasiłkowy 2016/2017. Przysługującą kwotę ulgi należy odliczyć od podatku należnego dla wyliczenia dochodu.

Wedle podanych przez Panią danych obliczam dochód w następujący sposób:

W Pani przypadku ulga w wysokości 1112,04 zł powoduje, że płaci Pani podatek należny w wysokości różnicy z kwotą odpisu, tj. 1.655 zł - 1112,04 zł = 542,96 zł.

Dochód brutto: 19 955 zł - 1926,91 zł - 64,8 zł = 17964,29 zł. Po zapłacie należnego podatku wychodzi 17 421,33 zł (dochód netto). Po podziale tej kwoty na 12 miesięcy i dwie osoby dochód na osobę w rodzinie wynosi 725,88 zł. Zatem przekracza przyjęte kryterium dochodowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »