Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyliczenie dochodu na osobę przez pracownika MOPS-u

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-03-17

Złożyłam wniosek na alimenty z funduszu alimentacyjnego. Pani w MOPS-ie wydała decyzją odmowną z powodu przekroczenia progu dochodowego. Czy jej wyliczenia (dochód według niej wynosi 749 zł) są prawidłowe? Twierdzi, że nie odjęła należnego podatku, gdyż miałam odpis na dziecko. Moje dochody w 2015 r. to: przychód: 24 928,38, koszty: 4972,70, dochód: 19 955,68, zaliczka na podatek: 1655, składki społeczne: 64,80, składki zdrowotne: 1926,91. Ilość osób w rodzinie: 2 osoby.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka

Zgodnie z art. 2 pkt 4, 5, 5a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. 2016.169):

„Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) dochodzie – oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych;

5) dochodzie rodziny – oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych;

5a) dochodzie członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3–4a”.

Na mocy art. 9 ust. 2 ww. ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odwołuje się zatem do legalnej definicji dochodu z ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o świadczeniach rodzinnych. Art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

„a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, (…)

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: (…)

  • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych” (art. 27 f ust. 8 w zw. z ust. 2 stanowi o uldze prorodzinnej).

Według powyższego w dochodzie wyliczanym na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych uwzględnia się kwoty otrzymane tytułem ulgi prorodzinnej.

Tym samym pracownik wyliczający Państwa dochód nie mógł pominąć kwot uzyskanych z tytułu ulgi za 2015, wyliczając dochód na okres zasiłkowy 2016/2017. Przysługującą kwotę ulgi należy odliczyć od podatku należnego dla wyliczenia dochodu.

Wedle podanych przez Panią danych obliczam dochód w następujący sposób:

W Pani przypadku ulga w wysokości 1112,04 zł powoduje, że płaci Pani podatek należny w wysokości różnicy z kwotą odpisu, tj. 1.655 zł - 1112,04 zł = 542,96 zł.

Dochód brutto: 19 955 zł - 1926,91 zł - 64,8 zł = 17964,29 zł. Po zapłacie należnego podatku wychodzi 17 421,33 zł (dochód netto). Po podziale tej kwoty na 12 miesięcy i dwie osoby dochód na osobę w rodzinie wynosi 725,88 zł. Zatem przekracza przyjęte kryterium dochodowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »