Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Z jakiego tytułu otrzymam zasiłek macierzyński?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-03-13

Pracuję na umowę o pracę. Chcę również otworzyć swoją działalność. Jestem w ciąży, pewnie na jakiś czas przejdę na zwolnienie chorobowe, a po porodzie na urlop macierzyński. Z jakiego tytułu otrzymam zasiłek macierzyński? Z pracy czy z działalności?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

W sytuacji przez Panią wskazanej, tj. pracy na etacie i prowadzenia jednocześnie działalności gospodarczej, zarówno zasiłek chorobowy, jak i macierzyński będzie wypłacał zakład pracy, z którym jest Pani związana stosunkiem pracy.

Jeżeli w chwili obecnej pracuje Pani na etacie i zgodnie z umową o pracę otrzymuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie (czyli 1600 zł brutto), to od działalności gospodarczej odprowadza Pani tylko składkę zdrowotną. Jeżeli natomiast otrzymywałaby Pani mniej niż 1600, to płaci Pani pełne składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z tego, że tylko w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych istnieje możliwość opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą.  

Zgodnie bowiem z art. 9 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, „jeżeli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę spełniają jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Z dalszej treści powyższego przepisu wynika, iż w wypadku wystąpienia kilku tytułów do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentownym u osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i objętej obowiązkowo tymi ubezpieczeniami na podstawie stosunku pracy, osoby takie mogą dobrowolnie wnioskować o objęcie ich ubezpieczeniem emerytalnym i rentownym także z pozostałych tytułów”. Jednakże ubezpieczenie to będzie miało charakter dobrowolnego i nie będzie powodowało uprawnienia do objęcia dodatkowym ubezpieczeniem chorobowym. Wynika to z art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W myśl ust. 1 art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Natomiast zgodnie z ust. 2 powyższego przepisu osoby prowadzące poza rolniczą działalność gospodarczą mogą na swój wniosek dobrowolnie poddać się ubezpieczeniu chorobowemu, jeżeli z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej objęte są obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym. Osoba będąca pracownikiem i podlegająca z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu nie może, więc jednocześnie podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ niezależnie od tego, czy równocześnie wykonuje inną działalność, obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych wypływa wyłącznie ze stosunku pracy (art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Nie jest więc Pani objęta przymusem takich ubezpieczeń z innych tytułów, w tym wymienionych w art. 11 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a zatem nie spełnia Pani warunku umożliwiającego przystąpienie dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego.

Na podobną okoliczność wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2008 r. w sprawie o sygn. akt II UK 32/08, gdzie została wyprowadzona teza, iż „podleganie przez kobietę obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu stosunku pracy i uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, wyklucza równoczesne podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej i uzyskanie prawa do drugiego zasiłku macierzyńskiego”.

 

Jak z powyższego wynika, póki jest Pani zatrudniona na etacie i osiąga przynajmniej minimalne wynagrodzenia, a jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, nie może się Pani zgłosić do ubezpieczenia chorobowego z tego drugiego tytułu i otrzymać podwyższonego zasiłku ZUS-u. Byłoby to możliwe jedynie w przypadku Pani rezygnacji z etatu i wtedy zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego z tytułu działalności gospodarczej Taką interpretacje potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2008 r. (sygn. akt II UK 32/08), który zauważył, że „podleganie przez kobietę obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu stosunku pracy i uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, wyklucza równoczesne podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej i uzyskanie prawa do drugiego zasiłku macierzyńskiego (art. 11 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)”.

Podsumowując powyższe rozważania, wskazać należy, że z powodu niemożności opłacania przez Panią składki chorobowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno zasiłek chorobowy, jak i macierzyński otrzymywać Pani będzie z tytułu pozostawania w stosunku pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »