Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz pracy pod ziemią na urlopie górniczym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-06-22

Czy po przejściu na urlop górniczy i podjęciu pracy w zabytkowej kopalni węgla jako elektromonter i konserwator urządzeń szybowych nie złamię przepisu zawartego w ustawie z dnia 22 stycznia 2015 r. dotyczącego zakazu pracy pod ziemią?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw „w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych przysługuje:

1)  urlop górniczy albo

2)  urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo

3)  jednorazowa odprawa pieniężna”.

Uprawnienia, o których mowa wyżej, są przyznawane pracownikowi na jego wniosek za zgodą pracodawcy, jeżeli przed dniem złożenia wniosku nie korzystał z takich uprawnień.

Osoba korzystająca z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla traci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego:

  • podjęła pracę pod ziemią na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;
  • nabyła uprawnienia emerytalne.

Przepis wprowadza ograniczenie dla pracowników dotyczące podjęcia pracy po przejściu na urlop górniczy. Pracownik taki nie może podjąć pracy (albo nawiązać umowy cywilnoprawnej) pod rygorem utraty prawa do urlopu.

Jednakże przepis nie zabrania podjęcia każdej pracy, a jedynie pracy pod ziemią. Jeśli praca wykonywana przez Pana w ramach tej dodatkowej umowy będzie pracą pod ziemią – utraci Pan prawo do urlopu górniczego. Jeśli nie będzie to praca pod ziemią, może Pan ją łączyć z urlopem górniczym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jakie warunki musi spełnić górnik, aby przejść na emeryturę pomostową?

Mój mąż urodził się w 1956 r. Pracuje w kopalni od 1976 r., jest górnikiem. Na dzień 01.01.1999 r. ma udowodnione okresy pracy: nieskładkowe 9...

 

Zasady obliczania emerytury funkcjonariusza PSP

Nabyłem prawo do emerytury jako funkcjonariusz PSP*. W roku 1987 ukończyłem 2-letnią szkołę chorążych i rozpocząłem pracę w PSP. Po...

 

Przejście na emeryturę na starych zasadach

Jestem nauczycielką z 32-letnim stażem. Pracę rozpoczęłam 4 kwietnia 1983 r. Wcześniej, od 17. roku życia pracowałam w gospodarstwie rolnym...

 

Emerytura po śmierci odbiorcy

Mój ojciec dostawał emeryturę zawsze dzień przed pierwszym dniem miesiąca. W ostatnim dniu lutego wpłynął przelew z ZUS-u i w tym samym...

 

Emerytura wojskowa po rozwodzie

Jestem żoną emeryta wojskowego, mam 55 lat. Czy po rozwodzie z jego winy będę mogła otrzymać emeryturę po nim?

 

Czy będę mógł skorzystać z emerytury w wieku skróconym?

Czy będę mógł skorzystać z emerytury w wieku skróconym z tytułu pracy górniczej? Mam przepracowanych 15 lat w pełnym wymiarze pracy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »