Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakończenie umowy o pracę przed porodem a urlop macierzyński

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-20

Mam umowę o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2017 roku i jestem w ciąży na chorobowym. Termin porodu mam na 2 marca. Czy przysługuje mi urlop macierzyński (w jakim wymiarze czasu), skoro zakończenie umowy nastąpi przed porodem?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zgodnie z ustawą zasiłkową:

„Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodziła dziecko;

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

3. W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej – matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 4a, okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej – matce dziecka”.

Nabędzie Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego od dnia porodu. Dokumenty w postaci aktu urodzenia składa Pani u pracodawcy. I albo on, albo ZUS, w zależności od tego, ile osób zatrudnia pracodawca – wypłaci Pani zasiłek.

Przy ocenie, czy dany płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe jest zobowiązany do ustalania uprawnień ubezpieczonego do zasiłku macierzyńskiego oraz wypłaty tego świadczenia, zastosowanie znajdują te same zasady, które dotyczą płatników zasiłku chorobowego – również w tej kwestii obowiązują przepisy art. 61 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i d, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a ustaw Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokość oraz wypłaca zasiłki określone w ustawie ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych”.

Tak będzie do dnia ustania stosunku pracy. Potem wypłatę zasiłku przejmuje ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, bieżąco po stwierdzeniu uprawnień ubezpieczonego do tych świadczeń, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do tych zasiłków. W świetle zatem powołanego przepisu maksymalny termin do wypłaty tych świadczeń wynosi 30 dni. Termin ten należy liczyć od dnia następującego po dniu złożenia dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku. W rozumieniu powołanego przepisu, w przypadku przedłożenia dokumentów koniecznych do wypłaty zasiłku przed upływem okresów, za które zasiłki te przysługują, termin 30 dni liczy się od upływu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zasiłek ten przysługuje. W przypadku wypłaty zasiłku za niepełny miesiąc kalendarzowy termin 30 dni liczy się od następnego dnia po okresie, za który zasiłek przysługuje.

Na płatniku składek, który nie jest jednocześnie płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, ciąży obowiązek niezwłocznego przekazania do ZUS-u dokumentów w celu ustalenia uprawnień do świadczenia oraz jego wypłaty (art. 62 ust. 2). Przy czym w interesie płatnika składek leży jak najszybsze dostarczenie tych dokumentów, gdyż niedopełnienie tego obowiązku będzie dawało ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej do wypłaty zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego prawo do dochodzenia odsetek od płatnika składek z tytułu opóźnienia w wypłacie przez ZUS zasiłku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »