Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Otrzymałam pismo z ZUS-u informujące, że w latach 1999 i 2000 źle odprowadzałam składki (własna działalność, byłam studentką, płaciłam tylko zdrowotne). Dokumentacji jakiejkolwiek z tego okresu nie posiadam – minęło 20 lat! Czy zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat nie uległy przedawnieniu? Złożyłam zapytanie na stronie ZUS PUE – uzyskałam odpowiedź, że za te lata na moim koncie widnieje należność ok. 4300 zł. Wielokrotnie w ciągu następnych lat (od 2006 prowadzę inną i skrupulatnie rozliczaną działalność) zapytywałam, czy moje rozliczenia z ZUS-em są prawidłowe, czy nie ma jakichś zaległości – uzyskiwałam zawsze odpowiedź, że wszystko jest w porządku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat

Obowiązek płacenia składek

Konsekwencją podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jest konieczność odprowadzania składek na te ubezpieczenia zgodnie z art. 13 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 84 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na Fundusz Pracy stosownie do treści art. 104 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zobacz również: Zaległe składki KRUS przedawnienie

Przedawnienie składek na ZUS

Przedawnienie składek regulowane jest w art. 24 ustawy systemowej, który, istotnie, podlegał licznym nowelizacjom. Przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 24 ust. 4 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. należności z tytułu składek ulegały przedawnieniu po upływie 5 lat . Mocą ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – obowiązującej od dnia 1 stycznia 2003 r. – termin przedawnienia tych należności uległ wydłużeniu do lat 10. Z dniem 1 stycznia 2012 r., na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – zmieniającego treść art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych skrócony został okres przedawnienia składek na ubezpieczenia społeczne z 10 do 5 lat.

Składki, o których mowa są przedawnione. Nie wynika z treści pisma aby kiedykolwiek wszczęto w tym temacie postępowanie, które przerwało przedawnienie.

Do przedawnienia należności z tytułu składek, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Wedle zatem zasady wynikającej z tego przepisu do należności składkowych nieprzedawnionych do 1 stycznia 2012 r. (wedle starych zasad z zastosowaniem 10-letniego okresu przedawnienia) ma zastosowanie 5-letni termin przedawnienia, z tym jednakże bardzo istotnym zastrzeżeniem, że liczy się go nie od daty ich wymagalności, tak jak o tym stanowi art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek od tej zasady ustanawia art. 27 ust. 2, stosownie do którego, jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Powołana regulacja oznacza, że wybór odpowiedniego terminu przedawnienia 5-letniego (liczonego od dnia 1 stycznia 2012 r.) lub 10-letniego (liczonego od daty wymagalności składki) – zależy od tego, który z nich upłynie wcześniej.

Zobacz również: Czynny żal ZUS

Kontakt z ZUS-em

Jeśli nadal prowadzi Pani działalność gospodarczą, ZUS będzie księgował Pani należności na najstarsze zaległe składki. Wniosek o rozliczenie konta czy brak tego wniosku nic tu nie zmienią.

Proszę złożyć wniosek z informacją, że składki uległy przedawnieniu. ZUS nie może ich skutecznie egzekwować od Pani. Może ustalić podleganie pod ubezpieczenie, ale nie egzekwować zaległe składki.

Zobacz również: Przedawnienie tytułu wykonawczego ZUS

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl