Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-05-13

Otrzymałam pismo z ZUS-u informujące, że w latach 1999 i 2000 źle odprowadzałam składki (własna działalność, byłam studentką, płaciłam tylko zdrowotne). Dokumentacji jakiejkolwiek z tego okresu nie posiadam – minęło 20 lat! Czy zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat nie uległy przedawnieniu? Złożyłam zapytanie na stronie ZUS PUE – uzyskałam odpowiedź, że za te lata na moim koncie widnieje należność ok. 4300 zł. Wielokrotnie w ciągu następnych lat (od 2006 prowadzę inną i skrupulatnie rozliczaną działalność) zapytywałam, czy moje rozliczenia z ZUS-em są prawidłowe, czy nie ma jakichś zaległości – uzyskiwałam zawsze odpowiedź, że wszystko jest w porządku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległości w składkach ZUS sprzed 20 lat

Obowiązek płacenia składek

Konsekwencją podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jest konieczność odprowadzania składek na te ubezpieczenia zgodnie z art. 13 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 84 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na Fundusz Pracy stosownie do treści art. 104 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przedawnienie składek na ZUS

Przedawnienie składek regulowane jest w art. 24 ustawy systemowej, który, istotnie, podlegał licznym nowelizacjom. Przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 24 ust. 4 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. należności z tytułu składek ulegały przedawnieniu po upływie 5 lat . Mocą ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – obowiązującej od dnia 1 stycznia 2003 r. – termin przedawnienia tych należności uległ wydłużeniu do lat 10. Z dniem 1 stycznia 2012 r., na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – zmieniającego treść art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych skrócony został okres przedawnienia składek na ubezpieczenia społeczne z 10 do 5 lat.

Składki, o których mowa są przedawnione. Nie wynika z treści pisma aby kiedykolwiek wszczęto w tym temacie postępowanie, które przerwało przedawnienie.

Do przedawnienia należności z tytułu składek, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Wedle zatem zasady wynikającej z tego przepisu do należności składkowych nieprzedawnionych do 1 stycznia 2012 r. (wedle starych zasad z zastosowaniem 10-letniego okresu przedawnienia) ma zastosowanie 5-letni termin przedawnienia, z tym jednakże bardzo istotnym zastrzeżeniem, że liczy się go nie od daty ich wymagalności, tak jak o tym stanowi art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek od tej zasady ustanawia art. 27 ust. 2, stosownie do którego, jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Powołana regulacja oznacza, że wybór odpowiedniego terminu przedawnienia 5-letniego (liczonego od dnia 1 stycznia 2012 r.) lub 10-letniego (liczonego od daty wymagalności składki) – zależy od tego, który z nich upłynie wcześniej.

Kontakt z ZUS-em

Jeśli nadal prowadzi Pani działalność gospodarczą, ZUS będzie księgował Pani należności na najstarsze zaległe składki. Wniosek o rozliczenie konta czy brak tego wniosku nic tu nie zmienią.

Proszę złożyć wniosek z informacją, że składki uległy przedawnieniu. ZUS nie może ich skutecznie egzekwować od Pani. Może ustalić podleganie pod ubezpieczenie, ale nie egzekwować zaległe składki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »