Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległości w ZUS zmarłego ojca

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-01-14

Rodzice byli po rozwodzie. Ojciec zmarł, prowadził działalność gospodarczą. Okazało się, że pozostały długi, w tym zaległość wobec ZUS, ok. 20 tys. zł (składki emerytalne). Spadkobiercami są uczące się dzieci, które muszą dziś oszacować, czy odrzucić spadek. Czy w świetle prawa zaległości w ZUS przechodzą na dzieci? Zmarły nie miał szansy skorzystać z emerytury, a dzieciom ZUS odmówił renty. W ZUS pozostają składki wpłacane przez zmarłego 20 lat, więc wydaje się logiczne, że te zaległe powinny zostać umorzone. Proszę o wyjaśnienie!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należności z tytułu niezapłaconych przez spadkodawcę składek – według ich stanu na dzień otwarcia spadku – przechodzą, jako obowiązek majątkowy zmarłego w rozumieniu art. 922 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego (K.c.), a więc jako dług spadku, na spadkobiercę, który przyjął spadek, w granicach jego odpowiedzialności za długi spadku. Przy czym spełnienie tego obowiązku majątkowego jako zobowiązania publicznoprawnego następuje na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej, a więc po wydaniu przez organ rentowy (wierzyciela) decyzji określającej zobowiązanie konkretnego spadkobiercy, podlegającej kontroli właściwego sądu ubezpieczeń społecznych. Pobór tego rodzaju składek i należności z nimi związanych, według stanu na dzień otwarcia spadku dłużnika organu rentowego, pobór w znaczeniu art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jest niemożliwy bez uprzedniego wydania przez organ rentowy decyzji określającej zobowiązanie konkretnego spadkobiercy z powołaniem się na odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej, te same, jakie stanowią podstawę dla określenia zobowiązania spadkobiercy dłużnika organu rentowego w zakresie, w jakim nie zostały opłacone przez spadkodawcę, a więc niezapłaconych do dnia otwarcia spadku, należności z tytułu składek, do których to przepisów odsyła art. 31 ustawy systemowej, a poprzez ten przepis, także do art. 32 tej ustawy (uchwała SN z dnia 7 maja 2008 r. II UZP 1/08, OSP 2009 nr 5, poz. 60).

Do kwestii zadłużenia ZUS stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 97 § 1 O.p. spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Zgodnie z art. 98 § 1 O.p. do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.

W myśl art. 1012 K.c. spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. W świetle art. 1031 K.c. w razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia, natomiast w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności „odpada”, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi.

Artykuły 1030-1034 K.c. dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe należy zatem stosować wprost do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe.

Niestety, nie ma znaczenia, czy zmarły skorzystał z emerytury, czy nie. Miał obowiązek odprowadzać składki, obecnie jego zobowiązanie jest masą spadkową.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy

Mam pytanie dotyczące terminu zgłoszeń do ubezpieczeń osoby na zleceniu doraźnym. Data zgłoszenia to miesiąc zakończenia zlecenia, wypłaty...

 

ZUS nie uznał umorzenia składek, co robić?

W 2005 i 2006 r. prowadziłam pozarolniczą działalność gospodarczą. W tym okresie przez kilka miesięcy nie opłaciłam składek ZUS. W 2012 r....

 

Umowa zlecenie z obowiązkiem opłacania składek emerytalno-rentowych

Jestem emerytem wojskowym. Pracuję dodatkowo jako wykładowca na uczelni wyższej – do niedawna na umowę o dzieło, obecnie umowa ta została...

 

Zadłużenie w płatnościach składek w ZUS

Mam zadłużenie w płatnościach składek w ZUS, które dotyczy lat 2005-2017. Do tej pory składki były windykowane przez urząd skarbowy. Chciałbym...

 

Składki emerytalne sprzed wyjazdu za granicę

Składki emerytalne sprzed wyjazdu za granicę

Urodziłem się w 1985 r. Studiowałem w Polsce 2004–2009, pracowałem na umowę o pracę od 2009 do 2016 r., po czym przeniosłem się do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »