Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczenie lat pracy za granicą do stażu w Polsce bez udokumentowania składek

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-27

Proszę o wykładnię art. 86 o zaliczeniu lat pracy za granicą do stażu w Polsce – bez udokumentowania składek na ubezpieczenie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że chodzi Panu o art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia w zakresie w jakim zalicza się staż do celów uzyskania uprawnień, zasiłków, urlopów, dodatków itd.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich wykonywane w wymienionych państwach u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, obywatelom polskim wlicza się okresy wykonywania pracy za granicą świadczonej po dniu 31 października 2005 r. Wcześniejsze okresy zatrudnienia za granicą zalicza się pod warunkiem opłacania składek na Fundusz Pracy. Wynika to z art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366).

Takie stanowisko prezentuje również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wskazując, że od 1 lutego 2009 r. wszystkie okresy pracy w innych krajach wpływają na łączny staż zatrudnienia w Polsce bez względu na to, kiedy wystąpiły. Zdaniem ministerstwa wynika to wprost ze zmienionego art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdzie nowością jest wliczanie do ogólnego stażu zatrudnienia:

  1. obywatelom państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i związanych z nimi umowami o korzystaniu ze swobody przepływu osób – okresów pracy w tych krajach bez względu na to, czy zainteresowany opłacił z ich tytułu składki na Fundusz Pracy,
  2. obywatelom innych krajów – okresów pracy w jakimkolwiek państwie, również niezależnie od opłacenia składek na Fundusz Pracy.

Warunkiem zaliczenia okresów wykonywania pracy za granicą jest ich udokumentowanie. Przepisy co prawda określają co prawda, jakimi dokumentami należy potwierdzić okres zatrudnienia za granicą. Zastosowanie znajdzie tu więc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.). Dopuszcza ono możliwość potwierdzenia okresów zatrudnienia dokumentami pośrednimi, nie tylko za pomocą świadectwa pracy.

Do udokumentowania takich mogą posłużyć zaświadczenia wydane przez zagranicznego pracodawcę, umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia lub inne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odzyskanie składek z konta zmarłego ubezpieczonego

Odzyskanie składek z konta zmarłego ubezpieczonego

Mój kuzyn zmarł rok temu. Był jedynakiem, jego rodzice nie żyją. Prawnym spadkobiercą została moja mama. Czy może ona odzyskać składki z konta...

Umowa na zastępstwo a zasiłek macierzyński

Moja umowa o pracę na zastępstwo wygasa za 3 miesiące. Miesiąc temu urodziłam dziecko i aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Chcę jednak...

 

Okres ochronny pracownika - czy można rozwiązać umowę, przenieść na inne stanowisko, lub zmienić płacę?

Mam pracownika, który urodził się w 1957 r. Ma prawdopodobnie prawo do wcześniejszej emerytury, bo pracował w warunkach szkodliwych...

 

Konsekwencje niezapłacenia składek dla pracowników

Miałem małą firmę przez kilka lat. Niestety w roku 2006 popadła ona w finansowe kłopoty, czego skutkiem było jej zamknięcie w roku 2007....

 

Powołanie na stanowisko prezesa spółki z o.o. a emerytura

Moje pytanie dotyczy emeryta pobierającego emeryturę policyjną, którego spółka z o.o. chciałaby powołać na stanowisko prezesa. Czy taki emeryt...

 

Dodatkowa praca ubezpieczonego w KRUS

Dodatkowa praca ubezpieczonego w KRUS

Od 18 lat opłacam KRUS, teraz chciałabym podjąć dodatkową pracę, ale jednocześnie nie stracić ubezpieczenia w KRUS-ie. Jaką umowę mogę w tej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »