Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczenie lat pracy za granicą do stażu w Polsce bez udokumentowania składek

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-27

Proszę o wykładnię art. 86 o zaliczeniu lat pracy za granicą do stażu w Polsce – bez udokumentowania składek na ubezpieczenie.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Rozumiem, że chodzi Panu o art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia w zakresie w jakim zalicza się staż do celów uzyskania uprawnień, zasiłków, urlopów, dodatków itd.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich wykonywane w wymienionych państwach u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, obywatelom polskim wlicza się okresy wykonywania pracy za granicą świadczonej po dniu 31 października 2005 r. Wcześniejsze okresy zatrudnienia za granicą zalicza się pod warunkiem opłacania składek na Fundusz Pracy. Wynika to z art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366).

Takie stanowisko prezentuje również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wskazując, że od 1 lutego 2009 r. wszystkie okresy pracy w innych krajach wpływają na łączny staż zatrudnienia w Polsce bez względu na to, kiedy wystąpiły. Zdaniem ministerstwa wynika to wprost ze zmienionego art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdzie nowością jest wliczanie do ogólnego stażu zatrudnienia:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. obywatelom państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i związanych z nimi umowami o korzystaniu ze swobody przepływu osób – okresów pracy w tych krajach bez względu na to, czy zainteresowany opłacił z ich tytułu składki na Fundusz Pracy,
  2. obywatelom innych krajów – okresów pracy w jakimkolwiek państwie, również niezależnie od opłacenia składek na Fundusz Pracy.

Warunkiem zaliczenia okresów wykonywania pracy za granicą jest ich udokumentowanie. Przepisy co prawda określają co prawda, jakimi dokumentami należy potwierdzić okres zatrudnienia za granicą. Zastosowanie znajdzie tu więc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.). Dopuszcza ono możliwość potwierdzenia okresów zatrudnienia dokumentami pośrednimi, nie tylko za pomocą świadectwa pracy.

Do udokumentowania takich mogą posłużyć zaświadczenia wydane przez zagranicznego pracodawcę, umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia lub inne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »