Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczenie praktyk zawodowych do emerytury wojskowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-08-13

Jestem żołnierzem zawodowym. W latach 1986-1989 byłem uczniem w Zespole Szkół Mechanicznych i młodocianym pracownikiem dużego zakładu, który współpracował ze szkołą. Chciałem, żeby ten okres praktyk zawodowych został mi zaliczony do emerytury wojskowej, niestety Biuro Emerytalne nie chce tego okresu mi zaliczyć, ponieważ nie mam świadectwa pracy, w archiwum uzyskałem tylko listy płac i dysponuję świadectwem ukończenia szkoły oraz zaświadczeniem, że była to szkoła przyzakładowa. Niestety nie mam umowy z zakładem, chociaż została zawarta. Natomiast w ZUS składki płacone były globalnie, więc nie wystawią mi zaświadczenia o składkach. Koledzy, z którymi chodziłem do szkoły, mają te lata zaliczone, tylko w wojsku robią problemy. Nawet w ZUS powiedziano mi, że składki były płacone i powinni mi ten okres zaliczyć. Proszę o pomoc!

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT

Napisał Pan, że biuro emerytalne „robi problemy”, jednak nie informuje Pan, czy złożył już wniosek o zaliczenie okresu zatrudnienia młodocianego i czy biuro wydało decyzję odmowną. Jeśli Pan tego nie zrobił, proszę złożyć oficjalny wniosek, poczekać na decyzję, od której może się Pan odwołać.

Zasadniczo dowodem zatrudnienia jest świadectwo pracy, jego brak może dyskwalifikować zaliczenie okresu do stażu emerytalnego, ale tylko na etapie administracyjnym, bowiem sądy mają szerszą możliwość przeprowadzania dowodów.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin emerytowi uprawnionemu do emerytury, dolicza się – na jego wniosek – do wysługi emerytalnej, następujące okresy przypadające po zwolnieniu ze służby:

  1. zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;
  2. opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Zgodnie z treścią wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. II UK 334/08:

„1. Młodociany, odbywający naukę zawodu w ramach umowy zawartej z zakładem pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226 ze zm.), posiadał status pracownika w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym oraz ubezpieczeniu społecznym.”

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli nie były to praktyki w ramach nauki szkolnej, tylko umowa zawarta pomiędzy Panem a zakładem pracy – ma Pan prawo dochodzić uznania tego okresu i zaliczenia do stażu emerytalnego.

Przed wprowadzeniem obecnie obowiązującego Kodeksu pracy, zgodnie z treścią art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226 ze zm.), zgodnie z którym młodociani przyjęci do pracy byli obowiązani do dokształcania się w celu ukończenia pełnej szkoły podstawowej lub do dokształcania się zawodowego lub ogólnokształcącego (ust. 2), natomiast młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu obowiązani byli do dokształcania się w zakresie obranego zawodu (ust. 3).

W okresie tym obowiązywała ustawa z dnia 2 lipca 1958r. o nauce zawodu, przyuczania do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160).

W treści art. 3 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 2 lipca 1958r. przyjęto, że młodociani mogli być zatrudniani przez zakłady pracy tylko w celu:

  1. nauki zawodu,
  2. przyuczenia do określonej pracy,
  3. odbycia wstępnego stażu pracy.

Natomiast, na mocy art. 9 ust. 1 tejże ustawy, zakład pracy, przyjmując młodocianego na naukę zawodu, w celu przyuczenia do określonej pracy oraz odbycia wstępnego stażu pracy, był obowiązany zawrzeć z nim na piśmie umowę określającą zawód albo rodzaj pracy, w jakim młodociany będzie szkolony, czas trwania nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy lub wstępnego stażu pracy oraz zasadnicze obowiązki i uprawnienia młodocianego.

Zatem okresem składkowym w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. – w świetle analizowanych wyżej przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. – jest okres zatrudnienia wykonywanego na podstawie indywidualnej umowy między zakładem pracy a szkolącym się młodocianym, a więc nie jest takim okresem okres praktyki odbywanej w zakładzie pracy na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem pracy.

Od powyższego odróżnić należy wynikający z programu nauczania w szkole obowiązek praktycznej nauki zawodu, który nie mieścił się nigdy w pojęciu zatrudnienia, zaś praktyki zawodowe organizowane w zakładach pracy – stosownie do programu nauki – odbywały się na podstawie umów między szkołą, a zakładem pracy, nie istniał więc żaden stosunek prawny miedzy uczniem a zakładem pracy (por. zachowujące aktualność: wyrok S.A. w Białymstoku z dnia 20 stycznia 1999r., III AUa 754/98, OSA 1999r., z. 6, poz. 33; wyrok S.A. w Rzeszowie z dnia 10 maja 1994r., III AUr 129/94, OSA 1994r., z. 7, poz. 52).

Jednocześnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 1999r. (II UKN 462/98, OSNP-wkł. 1999 r., z. 15, poz. 3) jednoznacznie stwierdził, że status prawny ucznia, który odbywał zajęcia praktyczne w ramach umowy o naukę w przyzakładowej szkole górniczej, nie pozwala na uznanie okresu tej nauki za składkowy okres zatrudnienia młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r. (art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy rewaloryzacyjnej, aktualnie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 162, poz. 1118).

Od 1975 r. obowiązuje Kodeks pracy i to on reguluje kwestie zatrudniania młodocianych.

Jednak zgodnie z zapisami ustawy emerytalnej jest to okres składkowy, o ile odprowadzane były składki. Jest to okres zatrudnienia, o ile miał Pan zawartą umowę z zakładem pracy.

Wówczas może Pan żądać doliczenia okresu do stażu emerytalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »