Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczenie opłacania składek na KRUS do okresu składkowego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-02-11

Mam 61 lat, przepracowałem 10 lat w szczególnych warunkach, poza tym ogólnie mam 16 lat okresu składkowego i ostatnie 10 lat opłacam KRUS. Czy składki KRUS liczą się do okresu składkowego przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy ustalaniu wymaganego do przyznania emerytury pomostowej stażu składkowego i nieskładkowego (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) uwzględnia się:

  • okresy składkowe, takie jak, m.in., okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (np. okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych), a także niektóre okresy, za które składka nie została opłacona, gdyż nie było takiego obowiązku (np. okres zasadniczej służby wojskowej), oraz
  • okresy nieskładkowe, tj. okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, okresy studiów wyższych).

Okresy nieskładkowe podlegają uwzględnieniu w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Przy ustalaniu stażu składkowego i nieskładkowego wymagany do przyznania emerytury pomostowej ZUS nie uwzględnia okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie przypadających przed dniem objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników z tego tytułu.

Przy ustalaniu stażu pracy bierze się pod uwagę jedynie art. 5–9 i 11 ustawy emerytalnej. Oznacza to, że art. 10 nie jest uwzględniany.

Prawo do emerytury pomostowej, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
  • ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
  • ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn, przy czym przy ustalaniu tego okresu nie uwzględnia się okresów pracy w gospodarstwie rolnym;
  • przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze;
  • po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Jeśli ostatnim Pana ubezpieczeniem jest ubezpieczenie rolnicze, nie ma Pan prawa do pomostówki. Bez względu na staż pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową

Czy należy się przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową po 30 miesiącach pracy po przejściu na emeryturę? W roku 2005 poprosiłam...

 

Praca w chłodni i prawo do wcześniejszej emerytury

Pracowałem w chłodni w latach 1982–1996. Były to warunki szkodliwe i temperatura poniżej zera. Za pracę otrzymywałem dodatek za...

 

Przeliczenie odwieszonej emerytury

Przeliczenie odwieszonej emerytury

Cztery lata temu, po ukończeniu 60 lat wystąpiłem z wnioskiem do ZUS o przyznanie mi wcześniejszej emerytury. Otrzymałem decyzję o wysokości...

Warunki przejścia na emeryturę pomostową

W listopadzie skończę 57 lat, przepracowałam w banku 35 lat. Od 2003 r. prowadzę równocześnie działalność gospodarczą. Bank rozwiązał ze mną...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »